Workflow

Als Examenwerk hechten we aan openheid en transparantie. Dat geldt met name ook voor onze aanpak en manier van werken bij het tot stand komen van onze examenproducten. Dagelijks maken wij werk van het ontwikkelen, opstellen en borgen van goede examens.

Hoe doen wij dat en wat komt daar bij kijken?

Voordat een student met een examen aan de slag kan, is er een heel examineringsproces vooraf gegaan. Dat proces is noodzakelijk om de kwaliteit van het examen goed te kunnen borgen. Het proces bestaat uit zes kwaliteitsslagen. Iedere slag in zo’n proces is strak vastgelegd; vanaf het allereerste ontwerpmoment tot en met het borgen van de kwaliteit van het examenproduct.

Om je een beeld te geven van wat deze verschillende processen nu zoal inhouden, nemen we je aan de hand van bovenstaande afbeelding (weliswaar beknopt) stap voor stap mee *.

Wil je het volledige proces inzien? Dat kan ook; neem dan een kijkje in ons Servicedocument Kwaliteitshandboek Examinering; Kaders en richtlijnen exameninstrumenten, 02/2019. Je kunt het Servicedocument inzien via de Examenkluis.

Onze workflow

Lees meer over onze workflow via onderstaande links*.

*  Momenteel zijn we bezig het kwaliteitshandboek te herzien. De teksten worden aangepast en zullen later dit najaar beschikbaar komen.