Gebruikersplatform

Vanuit de diverse gebruikers van Praktijkbeoordelen hebben we een gebruikersplatform opgericht. In het gebruikersplatform wordt gekeken naar de wensen van gebruikers en de doorontwikkeling van Praktijkbeoordelen. Er worden afspraken gemaakt over de prioritering van de wensen. Op basis van wensen, prioriteiten, budget en tijd wordt een opdracht samengesteld voor het opleveren van een aanpassing. 

Tussendoor 'even' iets aanpassen is niet mogelijk gezien de zorgvuldigheid die wordt nagestreefd dat het systeem optimaal blijft werken. Als een opdracht wordt opgeleverd volgt een test van de opdracht. Als deze goede verloopt, komt het beschikbaar in de live omgeving. Is het nog niet naar wens dan volgt een doorontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat de opdracht later wordt opgeleverd dan verwacht.

Voor Examenwerk nemen de volgende personen deel aan het gebruikersplatform:

  • Arend Jans (ROC van Amsterdam)
  • Elsa Postma (Albeda college)
  • Klaas Visser (Alfa College)
  • Hellen van der Weijden (ROC Mondriaan)

 Heeft u wensen of suggesties voor het doorvoeren van verbeteringen in Examenwerk Praktijkbeoordelen? 

  • Geef dit door aan uw vertegenwoordiger in het gebruikersplatfom of 
  • Stuur een mail aan [email protected]
  • Geef duidelijk het onderwerp, de omgeving, ontwikkelingsgericht of kwalificerend, en een omschrijving aan die het betreft.

Alle binnengekomen wensen of suggesties worden verwerkt in onze backlog Praktijkbeoordelen. Tijdens het gebruikersplatform worden deze doorgenomen. Daar worden afspraken gemaakt over het vervolg van een ingediende wens of suggestie. Afhankelijk van de prioriteit, beschikbaar budget en capaciteit wordt dan een eventuele (door)ontwikkeling ingepland. In de nieuwsbrief van Examenwerk wordt de voortgang van de doorontwikkeling van Praktijkbeoordelen gemeld. Op de website van Examenwerk kunt u bij de tab Praktijkbeoordelen klikken op updates. Daar staat het overzicht van doorgevoerde doorontwikkeling van Praktijkbeoordelen.