Wat we doen

Wat we doen is mensenwerk. Alles wat we doen, doen we met, door en voor mensen. We werken vanuit een didactische grondslag; educatief, onderwijskundig en opvoedend. Het is werken voor en met studenten. We zorgen voor meer dan alleen voor een goed cijfer. Iedere dag maken we er werk van om goed te kunnen examineren. Kwaliteit en onderwijsinnovatie staan daarbij centraal; zowel in onze examens, als in de kwaliteit van onze dienstverlening. We leveren de best mogelijke examens door onze kennis van zaken.

We ontzorgen scholen door betrouwbare en hoogwaardige examens te leveren. We bedenken oplossingen voor de vraag van morgen. We lopen daarin graag voorop en zijn binnen onze vakgebieden zichtbaar en relevant voor onze klanten. Het creëren van betrokkenheid bij onze stakeholders is voor ons een voorwaarde om stabiliteit te borgen op het gebied van onze dienstverlening en in de kwaliteit van onze examens.

Dynamiek en flexibiliteit

Tijden veranderen en ook het onderwijsveld gaat daarin mee met als resultante examens in vele soorten en smaken; van digitaal,  geïntegreerde examens tot aan modulair opgebouwde examens en alles daar tussen. Die dynamiek noodzaakt een continue aanpassing en flexibiliteit. Vaak gaat het dan niet meer om dat ene examenmoment, maar om het totaal aan opleidingen en ervaringen van studenten. En juist daarin zijn we sensitief naar onze opdrachtgevers en hun wensen; want dat is waar het bij ons om draait. 

Wat biedt Examenwerk?

Examenwerk levert examens voor de mbo-opleidingen horeca, toerisme &recreatie, brood & banket en facilitaire dienstverlening. De examenproducten sluiten aan op de kwalificatiedossiers, voldoen aan de eisen van de Inspectie en van het ministerie van OCW voor de certificering van ingekochte examens.