Taalexamens

Examenwerk levert beroepsgerichte taalexamens voor de Moderne Vreemde Talen (MVT). In het onderstaande document kunt u meer informatie vinden over de kaders en richtlijnen voor de beroepsgerichte taalexamens van Examenwerk.

Beroepspraktijk is uitgangspunt

Het uitgangspunt voor de taalexamens is de beroepspraktijk. Dit is de situatie waarin de student de taal moet kunnen toepassen. De taalexamens van Examenwerk kunnen los worden aangeboden, geïntegreerd worden aangeboden waarbij alle deelvaardigheden (luisteren, spreken, gesprekken voeren of lezen en schrijven) gelijktijdig geëxamineerd kunnen worden, of examinering van taal geïntegreerd in de proeve waarbij de student een gehele proeve of een deel daarvan in een moderne vreemde taal uitvoert.

Taaleisen kwalificatiedossier Europees referentiekader

De taalexamens zijn gebaseerd op de taaleisen in het kwalificatiedossier. In de kwalificatiedossiers zijn voor de moderne vreemde talen beroepsspecifieke eisen opgenomen. Voor de taalexamens van Examenwerk zijn de indicatieve taalniveaus  volgens het Europees Referentiekader (ERK) uit het verantwoordingsdocument bij de betreffende kwalificatie leidend.

Productieve vaardigheden

De productieve vaardigheden (gesprekken voeren, spreken en schrijven) worden direct beoordeeld op basis van de prestatie van de student. Deze examens kunt u downloaden in de examenbank.

Receptieve vaardigheden

De receptieve vaardigheden (lezen en luisteren) worden beoordeeld via de respons op een tekst of geluidsfragment. Deze examens bieden we aan via TeleToets. Hier vindt u de toetsmatrijs en cesuur van de lees- en luisterexamens.

Opleverplanning taalexamens

Hier vindt u de opleverplanning van de herziene dossiers (KDvanaf15).