Examenadviescommissie

De Examenadviescommissie heeft tot doel het bestuur en de uitvoeringsorganisatie namens de deelnemende scholen te adviseren over belangrijke kwaliteitsaspecten van Examenwerk. Denk aan formats, beoordelingssystematiek, examen- en beoordelingsmix, examenplan, examenmatrijzen, etc.
De examenorganisatie op de scholen is van invloed op de kaders die hierbij worden gesteld. Een belangrijk uitgangspunt van Examenwerk is dan ook dat deelnemende scholen via de Examenadviescommissie kunnen adviseren over deze kaders en formats.

Examenadviescommissie Organisatie
De heer A. HoekstraFirda
De heer R. StobbeAlbeda College
De heer A. VersteegKoning Willem I College
Mevrouw I. de Maaré
Mevrouw N. RoelofsROC van Twente
Mevrouw P. HoedemakersMBO Utrecht