Examenadviescommissie

De Examenadviescommissie heeft tot doel het bestuur en de uitvoeringsorganisatie namens de deelnemende scholen te adviseren over belangrijke kwaliteitsaspecten van Examenwerk. Denk aan formats, beoordelingssystematiek, examen- en beoordelingsmix, examenplan, examenmatrijzen, etc.
De examenorganisatie op de scholen is van invloed op de kaders die hierbij worden gesteld. Een belangrijk uitgangspunt van Examenwerk is dan ook dat deelnemende scholen via de Examenadviescommissie kunnen adviseren over deze kaders en formats.

Examenadviescommissie Organisatie
De heer A. HoekstraROC Friesland College
De heer R. Stobbe Albeda College
De heer T. MustersKoning Willem I College
De heer W. SchimmelDe Rooi Pannen
Mevrouw J. Konig ROC Top
Mevrouw I. de Maaré
Mevrouw N. RoelofsROC Twente
Mevrouw P. HoedemakersMBO Utrecht