Kwaliteit en veiligheid

Examenwerk is gecertificeerd examenleverancier

Als gecertificeerd examenleverancier heeft Examenwerk een hercontrole ondergaan op basis van de norm valide exameninstrumenten mbo. De hercertificering is uitgevoerd door Hobéon.  
Aan Examenwerk wordt het predicaat gecertificeerd examenleverancier toegekend, zij voldoet aan:   

  • De proces- en organisatie-eisen uit de norm valide exameninstrumenten 
  • De producteisen uit de norm valide exameninstrumenten  

 De certificering geldt voor alle producten van Examenwerk. Het eerder toegekende certificaat is verlengd tot 1 december 2024. De formele ingangsdatum is 1 december 2021. 

Certificering

Vanaf 1 augustus 2018 moeten alle opleidingen gebruik maken van valide exameninstrumenten. Deze valide exameninstrumenten worden verkregen door 1 van de volgende 3 routes te kiezen.

Route 1: examenproducten inkopen bij een gecertificeerde examenleverancier

Route 2: examenproducten zelf ontwikkelen binnen collectieve afspraken

Route 3: examenproducten zelf ontwikkelen en deze extern laten valideren.

De besturen van ESTEL, Examenplatform Entree, Groene Norm, Examenwerk, SOESV, StECI en Stem hebben gezamenlijk besloten Hobéon als Certificerende Instelling te kiezen.

Inspectie en Garantie

De Inspectie van het onderwijs controleert steekproefsgewijs examenproducten die door de onderwijsinstelling worden ingezet. Mochten de door jou ingezette examens van Examenwerk ondanks onze kwaliteitscontroles toch niet worden goedgekeurd door de Inspectie, dan zorgen wij samen met jou geheel kosteloos voor een aanpassing van het examen conform de verbeterpunten van de Inspectie en binnen de termijn die daarvoor staat.