Kwaliteit en veiligheid

Examenwerk is gecertificeerd examenleverancier

Examenwerk heeft van het KIWA het certificaat ontvangen van Gecertificeerd examenleverancier, op basis van de norm valide exameninstrumenten. KIWA is de certificerende instantie.

Deze certificering geldt voor alle exameninstrumenten. Op het certificaat staan de exameninstrumenten vermeld die zijn getoetst in het kader van de 25% steekproef. Voor alle exameninstrumenten geldt dat deze de betreffende kwalificaties 100% dekken. Je kunt het certificaat hier downloaden.     

Certificering

Vanaf 1 augustus 2018 moeten alle opleidingen gebruik maken van valide exameninstrumenten. Deze valide exameninstrumenten worden verkregen door 1 van de volgende 3 routes te kiezen.

Route 1: examenproducten inkopen bij een gecertificeerde examenleverancier

Route 2: examenproducten zelf ontwikkelen binnen collectieve afspraken

Route 3: examenproducten zelf ontwikkelen en deze extern laten valideren.

De besturen van ESTEL, Examenplatform Entree, Examenplatform UV, Examenwerk, SOESV, StECI en Stem hebben gezamenlijk besloten Kiwa als Certificerende Instelling te kiezen.

Inspectie en Garantie

De Inspectie van het onderwijs controleert steekproefsgewijs examenproducten die door de onderwijsinstelling worden ingezet. Mochten de door jou ingezette examens van Examenwerk ondanks onze kwaliteitscontroles toch niet worden goedgekeurd door de Inspectie, dan zorgen wij samen met jou geheel kosteloos voor een aanpassing van het examen conform de verbeterpunten van de Inspectie en binnen de termijn die daarvoor staat.