Beoordelingsmix

Wijziging klaarzetten kwalificerende periode

Op verzoek van gebruikers is er een wijziging doorgevoerd met betrekking tot het klaarzetten van kwalificerende periodes. De wens van gebruikers was dat de beoordelingsvormen van de beoordelingsmix apart klaar te zetten zijn. Het gaat dan om observatie en/of bewijs en/of mondeling. Per kwalificerende periode moet het mogelijk zijn het examen af te nemen in een andere examencontext. Ook moeten per examen verschillende beoordelaars geselecteerd kunnen worden.

Huidige situatie

 • De selectie voor een klaar te zetten examen kon worden gemaakt door een kerntaak te selecteren. Een andere optie was om een werkproces te selecteren of meerdere werkprocessen tegelijk.
 • Afhankelijk van de beoordelingsmix van een werkproces werd dan bijvoorbeeld een examen observatie en een examen bewijs tegelijk klaar gezet. Het was niet mogelijk om een andere examenlocatie te selecteren en verschillende beoordelaars voor observatie of bewijs.
 • Hierdoor was de ‘automatische’ weergave van de kwalificerende periode in Praktijkbeoordelen.nl mogelijk niet in overeenstemming met de werkelijkheid.


Naar aanleiding van de wensen van gebruikers is de volgende aanpassing doorgevoerd. Zie de volgende pagina’s.

Nieuwe situatie

 • Binnen de beoordelingsmix kan een selectie gemaakt worden voor werkprocessen van observatie of bewijs of mondeling.
 • Vink het werkproces, of de werkprocessen onder de beoordelingsvorm aan.
 • Per examen kan de examenlocatie worden gekozen.

   

 • Per examen kan/kunnen de (verschillende) beoordelaar of beoordelaars worden gekozen.
    
 • Worden de kwalificerende periodes van een examen apart klaargezet, dan wordt de kwalificerende periode bij de examenkandidaat en de BPV-begeleider getoond.
 • Worden er tegelijk meerdere periodes aangemaakt dan worden deze getoond bij de examenkandidaat en BPV-begeleider.
 • De volgende opties zijn mogelijk om te selecteren:
 • Het selectieproces houdt er rekening mee dat sommige combinaties soms wel, of niet mogelijk zijn. Hierdoor wordt er in sommige gevallen een optie automatisch aangevinkt, of een selectievakje wordt rood als de combinatie ongeldig is:   
 • Automatisch aanvinken 
  Indien er van meerdere werkprocessen al een beoordelingsmethode is aangevinkt, zoals hieronder: Bij W1 en W2 is Bewijs aangevinkt:
 • Als men dan bij W1 ook Mondeling aanvinkt, wordt dit automatisch ook bij W2 aangevinkt:
     
 • Rood selectievakje
  Als er uitgaande van bovenstaande situatie slechts 1 vinkje wordt verwijderd, bijvoorbeeld Mondeling bij W1, dan wordt dit vakje rood. In dat geval moet dit vakje of weer aangevinkt worden, of moet het vinkje van Mondeling bij W2 verwijderd worden.
 • Ook worden soms selecties niet meer mogelijk binnen dezelfde periode. In het voorbeeld hieronder zijn van W1 en W2 het Bewijs reeds ingepland/afgenomen, deze vinkjes zijn nu ‘grijs’:


In een volgende periode is het onmogelijk om voor W3 of W4 het Bewijs af te nemen in combinatie met het Mondeling van W1 of W2. Dit zou leiden tot het overschrijven van eerdere resultaten, daarom wordt deze mogelijkheid uitgeschakeld: Zie hieronder:  hier wordt het kiezen van Mondeling bij W1 en W2 onmogelijk na het kiezen van Bewijs bij W3.

   

Mondeling van W1 en/of W2 kan in een andere periode weer wel afgenomen worden.

 • Net zoals voorheen moet de rol BPV-begeleider de kwalificerende omgeving goedkeuren (als dit van toepassing is) en de afnameplannen indienen.
 • Net zoals voorheen moet de rol eindbeoordelaar de afnameplannen goedkeuren.
 • Voor de betreffende beoordelaar staan dan de examens die hij/zij moet afnemen in de zijn/haar omgeving klaar.

 
Aandachtspunten:

 • Omdat er nu 2 beoordelaars toegevoegd kunnen worden, ook bij bewijs en mondeling, krijg je nu ook hier de stap ‘observatie’.  Dat is even wennen. Voorheen ging je direct naar eindoordeel.
 • Lastig hierbij is dat het bewijs pas bij de eindbeoordeling kan worden toegevoegd. Dus niet bij de eerste stap observatie.
 • Bij alle beoordelingsvormen staat nu: Kwalificerende observatie – Bart Teststudent
 • Ook als het gaat om een bewijs of mondeling. Deze tekst moet nog aangepast worden met af te nemen examen
 • Bij het overzicht van af te nemen examen moet de beoordelingsvorm ook bij vermeld worden. Dit maakt het overzichtelijker.
 • Op het PDF verslag moeten alle namen van de beoordelaars worden vermeld. Nog verder over afstemmen.
 • De rapportage geeft ook mooi het verloop van het examen weer. Het resultaat moet er nog wel op vermeld worden: o-v-g en cijfer


De aandachtspunten worden in het verder doorontwikkelen meegenomen.

Examens die reeds klaar gezet waren, worden nog afgenomen en verwerkt zoals het was in de oude situatie.

Nieuwe examens die worden klaar gezet, hebben de mogelijkheid – om daar waar van toepassing – de beoordelingsvorm te selecteren en per periode apart klaar te zetten met beoordelaar of beoordelaars en examenlocatie.