Productoverzichten

Examenwerk heeft per sector actuele overzichten van beschikbare beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten. In de overzichten zie je ook welke instrumenten in ontwikkeling zijn, met daarbij de verwachte vaststellingsdatum. Na vaststelling stellen wij de instrumenten beschikbaar.