Koppeling met SBB

Bij het aanmaken van een ontwikkelingsgerichte praktijkperiode in Praktijkbeoordelen, zijn gegevens van het BPV-bedrijf en de praktijkopleider nodig. Het was al enige tijd zo dat Praktijkbeoordelen automatisch de gegevens van het leerbedrijf ophaalde. Met ingang van het schooljaar 2022-2023 geldt dit ook voor de gegevens voor de bijbehorende erkende praktijkopleider(s) van het BPV-bedrijf. Het grote voordeel van deze automatiseringsslag is, dat schoolbeheerders minder handmatig opzoek- en controlewerk hoeven te doen. Heeft de praktijkopleider wel de juiste erkenningen en zijn alle gegevens compleet en correct? De schoolbeheerder hoeft hier niet meer achteraan. Ook hoeft er niet meer gewacht te worden op de aanmelding van de praktijkopleider. Hierdoor kost het minder tijd om de ontwikkelingsgerichte praktijkperiode klaar te zetten.

Het nieuwe proces gaat uit van de data zoals die bekend zijn bij SBB. In Praktijkbeoordelen kies je eerst het leerbedrijf en vervolgens de bijbehorende praktijkopleider. Alleen de praktijkopleiders die de erkenning hebben voor de kwalificatie waarvoor de student wordt opgeleid, kunnen gekozen worden. Vervolgens krijgt de gekozen praktijkopleider een e-mail waarmee zij/hij zich kan aanmelden om te kunnen werken met Praktijkbeoordelen. Voor praktijkopleider die al een account in Praktijkbeoordelden heeft, wordt deze automatisch gekoppeld aan zijn/haar bestaande login. 

Alle beheerders zijn over deze uitbreiding koppeling SBB per e-mail geïnformeerd.  We hebben naar aanleiding van deze update inmiddels een aantal vragen ontvangen. Graag geven we hier een antwoord hierop.

Nieuwe crebonummer
Na de update bleek dat niet alle praktijkopleiders konden worden gevonden terwijl deze wel geregistreerd zijn bij SBB. Na onderzoek blijkt dat SBB bij praktijkopleider enkel de nieuwe crebonummers registreert. Dit betekende dat studenten die ingeschreven zijn op een ouder crebonummer deze praktijkbegeleider niet konden selecteren. Dit probleem is met de laatste update, welke op 6 september heeft plaatsgevonden, opgelost. Studenten kunnen nu praktijkopleiders voor zowel de oude als de nieuwe crebonummers selecteren.

Als een praktijkopleider niet kan worden geselecteerd betekent dit, dat de student of docent contact op moet nemen worden met school of SBB om de registratie bij SBB kloppend te maken. Door middel van MIJNSBB kan het leerbedrijf de juiste (contact)gegevens en kwalificaties toevoegen en de registratie bij SBB kloppend maken (zie instructie voor praktijkopleiders in de bijlage).

Moet ik een praktijkopleider vooraf aanmaken?
Als beheerder kan je onafhankelijk van een ontwikkelingsperiode een nieuwe praktijkopleider aanmaken via het scherm beheer en dan gebruikersbeheer. Dat is niet nodig om te doen. Dit is alleen toegevoegd als extra optie. Het aanmaken/kiezen van de praktijkopleider gaat via het aanmaken van de ontwikkelperiode.

Activatielink
We werken op dit moment nog aan een oplossing voor als de e-mail met de activatielink niet is ontvangen. Bijvoorbeeld door een foutief geregistreerd emailadres bij SBB. Tot die tijd is er de mogelijkheid om het emailadres bij SBB te laten aanpassen en de praktijkopleider opnieuw te koppelen aan de periode of je kan als beheerder naar de nog niet geactiveerde account van de praktijkopleider gaan via beheer en kiezen voor bewerken. Je kan dan een ander e-mailadres invoeren waartoe de praktijkopleider wel toegang heeft. Er wordt een wachtwoordreset e-mail naar dit nieuwe adres gestuurd. Daarmee kan de praktijkopleider inloggen en eventueel zijn oude account (van voor de SBB update) koppelen.

Voor meer informatie kun je altijd terecht op de pagina met releasenotes van Praktijkbeoordelen. Hier vind je ook de handleiding met een uitgebreide instructie. Heb je vragen of behoefte aan meer informatie hierover? Neem dan contact op met onze helpdesk via [email protected].