Positionering

Identiteit en onze positionering in de markt

De identiteit van Examenwerk heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot waar we vandaag de dag staan en daar zijn we trots op.

Waar komen we vandaan? 

We zijn ontstaan vanuit een collectief van scholen die zelf examens wilden ontwikkelen. Dat proces bleek moeizamer en complexer dan aanvankelijk gedacht. Door de vele opstart- en vervolgproblemen werd besloten tot clustering in stichtingen. Vanuit een gezamenlijke aanpak werden examens voor het vakgebied ontwikkeld. Uiteindelijk zijn ook deze clusters weer gefuseerd en zo is Examenwerk in 2015 ontstaan.

Momenteel werken we samen met onderwijs en bedrijfsleven aan de ontwikkeling, vaststelling, distributie en het onderhoud en beheer van beoordelings- en exameninstrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Mensenwerk

Wat Examenwerk doet is mensenwerk. Alles wat we doen, doen we met, door en voor mensen. Met als doel: studenten laten slagen in het zetten van een volgende stap.

We werken vanuit een pedagogische grondslag; educatief, onderwijskundig en opvoedend. Het is werken voor en met studenten. We zorgen voor meer dan alleen een goed cijfer. Iedere dag maken we er werk van om goed te kunnen examineren. We geven daarbij ruimte aan onderwijsinnovatie en zijn koploper op basis van kwaliteit, kennis van zaken, goede service en dienstverlening. 

Leveren de beste examens

Examenwerk ontzorgt scholen door de beste examens samen te stellen voor de sectoren waarin we actief zijn. Onze examens zijn valide, betrouwbaar en hoogwaardig kwalitatief. We durven gerust te stellen:

‘Ons examen werkt’.


We bedenken oplossingen voor de vraag van morgen. We lopen daarin voorop en zijn binnen onze vakgebieden zichtbaar en relevant voor onze klanten. Het creëren van betrokkenheid bij onze stakeholders is voor ons een essentiële voorwaarde om de stabiliteit van onze dienstverlening en kwaliteit van onze examens te kunnen borgen. Voor het realiseren van die betrokkenheid vormt het hebben van aandacht voor openheid en transparantie in al onze werkprocessen een belangrijk uitgangspunt.

Wendbaarheid

Tijden veranderen en ook het onderwijsveld gaat daarin mee met als resultaat examens in vele soorten en smaken. Van digitaal geïntegreerde examens tot aan modulair opgebouwde examens en alles daar tussen. Die dynamiek noodzaakt een continue aanpassing en flexibiliteit voor het ontwikkelen van examens. Vaak gaat het niet alleen om dat ene examenmoment, maar veel meer om het totaal dat studenten aan opleidingen en ervaringen mee krijgen. En juist daarin is Examenwerk sensitief naar haar opdrachtgevers en hun wensen. Examens van hoge kwaliteit en tevreden klanten, dat is waar het om draait bij Examenwerk.