Bestuur

Het bestuur van Examenwerk is eindverantwoordelijk voor de stichting.

Het bestuur bestaat voor de helft uit leden namens de deelnemersraad  (onderwijs) en voor de helft uit leden namens werkgevers- en werknemersorganisaties (bedrijfsleven). 

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Bestuurslid  Organisatie  Namens
De heer J.C.A.M van Alphen De Rooi Pannen Deelnemersraad
De heer J. Bijlsma FNV Horecabond FNV Horecabond
De heer H.C. de Bruijn ROC Mondriaan Deelnemersraad
De heer J. den HollanderCurioDeelnemersraad
De heer H.J. de Jager Koninklijke Horeca Nederland Koninklijke Horeca Nederland
De heer D.L. KoldewijnDrenthe CollegeDeelnemersraad
De heer P.G. van Milt Zadkine College Deelnemersraad
Mevrouw L. Mooi Reiswerk ANVR
De heer H.L. van Oord HISWA/Recron HISWA/Recron
Mevrouw B. Redeker Stichting Opleidingen Contract Catering OSB, FMN, Veneca
De heer M. Schoorel ROC Leiden Deelnemersraad
Mevrouw J.E.M. Wopereis Graafschap College Deelnemersraad