Ontwikkelgroepen

Voor de ontwikkeling en het onderhoud en beheer van instrumenten werkt Examenwerk naar behoefte met ontwikkelgroepen.

Er zijn op dit moment acht ontwikkelgroepen:

  • MVT
  • Kok
  • Bediening
  • Ondernemer
  • Facilitaire dienstverlening
  • Reizen & Recreatie
  • Luchtvaartdienstverlening
  • Brood en Banket (Kerngroep) 

In de ontwikkelgroepen zitten docenten, examenfunctionarissen en bedrijfsleven. Aan elke ontwikkelgroep zijn één, of meer ontwikkelaars en/of auteurs verbonden. Zij ontwikkelen op basis van de input van het ontwikkelnetwerk en binnen uniforme kaders gezamenlijk nieuwe instrumenten waaraan behoefte is. Een ontwikkelgroep komt zo vaak bij elkaar als nodig is.