Vaststellingscommissies

De vaststellingscommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit het onderwijs en bedrijfsleven. De vaststellingscommissie stelt de beoordelings- en exameninstrumenten vast voor opname in de Examenbank volgens de gemaakte afspraken en een vaststellingsformulier. In principe kan iedereen zich aanmelden voor de vaststellingscommissie. Na aanmelding volgt een kort sollicitatiegesprek. Bij gebleken geschiktheid draagt de uitvoeringsorganisatie de persoon voor ter benoeming.

Op dit moment heeft Examenwerk de volgende vaststellingscommissies: