Workflow - Onderhoud en beheer

Wanneer de examens en ontwikkelingsgerichte producten door de scholen ingezet worden, leidt dit mogelijk tot feedback op de (examen)instrumenten. Om goed met deze feedback om te gaan is er een proces voor onderhoud en beheer opgesteld.

Feedback op de (examen)instrumenten wordt op twee manieren opgehaald:

  • Tussentijdse feedback: per mail aan helpdesk of in de Examenkluis
  • Evaluatiebijeenkomsten (zie ook het eerdere nieuwsbericht hierover)

De ontvangen feedback kan ingedeeld worden in 3 categorieën:

  • Categorie 1: Tekstuele wijziging.
  • Categorie 2: Inhoudelijke wijziging
  • Categorie 3: Er is feedback op een proces of procedure van Examenwerk

Om te voorkomen dat er gedurende het opleidingsjaar allerlei wijzigingen doorgevoerd worden in de (examen)instrumenten heeft Examenwerk vaste afspraken gemaakt over het wijzigingsbeheer.
Voor iedere categorie geldt een ander proces van afhandeling. Dit is in het volgende schema uitgewerkt: