Workflow - Distribueren

Nadat een product definitief is vastgesteld, komt dit beschikbaar in de Examenkluis. Op de website van Examenwerk maken we dit kenbaar. Via het productoverzicht zien gebruikers wanneer, welk product is vastgesteld én wanneer je het kunt downloaden. Alle beoordelings- en exameninstrumenten zijn via de Examenkluis als PDF of beveiligd word-document te downloaden.

TeleToets en Praktijkbeoordelen.nl 

De theorie-examens en taalexamens (variant 1) bieden we aan via de digitale tool TeleToets. Voor het meten, beoordelen en examineren van vaardigheden en gedrag bij studenten in de praktijk- en examensituatie, kan gebruikgemaakt worden van de digitale tool Praktijkbeoordelen.nl Dit toetsen kan op school, of in de beroepspraktijkvorming, zowel ontwikkelingsgericht als kwalificerend.

Toegang tot de Examenkluis

Voor het downloaden van beoordelings- en exameninstrumenten, heb je een inlognaam en inlogcode nodig. Deze inloggegevens kun je aanvragen bij Examenwerk.

Inzage in examen 

We willen voorkomen dat de inhoud van de examens ‘op straat’ terecht komt, of dat docenten zich te veel op de examenvragen richten. Om die reden geven we vooraf geen inzage in de examens. Wil je je ter voorbereiding op een examen toch enigszins vooraf een beeld kunnen vormen, zijn er leerdoelen en goede examenmatrijzen beschikbaar.

Volgens het OER van de school hebben studenten recht op inzage van het examen, nadat het examen is afgenomen. Examenwerk geeft in specifieke gevallen én onder voorwaarde, slechts beperkt inzage. Scholen die hiervan gebruik willen maken, kunnen daartoe een verzoek indienen bij Examenwerk.

*  Aan deze beknopte weergave van de workflow van het examineringsproces kunnen geen rechten worden ontleend. Jaarlijks wordt een update van het Servicedocument Kwaliteitshandboek Examinering opgesteld.