Workflow - Distribueren

De distributie van examen- en ontwikkelingsgerichte instrumenten wordt verzorgd door Examenwerk. De distributie vindt plaats op verschillende manieren en met behulp van verschillende applicaties, te weten: 

  • Examenkluis 
  • Praktijkbeoordelen 
  • Remindo 

Examenkluis 
Het beschikbaar stellen van examens houdt in dat ze geplaatst worden in de Examenkluis. Gebruikers worden op de hoogte gesteld via het productoverzicht wanneer, welk product vastgesteld en te downloaden is. In de Examenkluis kunnen deelnemende scholen alle beoordelings- en exameninstrumenten downloaden als pdf of beveiligd invulbaar Word-document. 

Praktijkbeoordelen 
Met Praktijkbeoordelen kun je studenten meten, beoordelen en examineren in praktijk- en examensituaties. Zowel ontwikkelingsgericht als kwalificerend, zowel in de beroepspraktijkvorming als op school. 

In het ontwikkelingsgerichte deel wordt de voortgang van de student bijgehouden tijdens zijn stageperiode. Praktijkbeoordelen.nl rapporteert hoever de student is in zijn ontwikkeling en hoe de praktijkopleider hem gedurende de stage beoordeelt.  Met het kwalificerende deel worden examens afgenomen, zowel in het leerbedrijf als op school. 

Remindo 
De theorie-examens en taalexamens worden door Examenwerk klaargezet en aangeboden in Remindo. Er is bewust gekozen voor digitale afname in verband met de veiligheid van de items en de mogelijkheid om resultaten te analyseren. 

Inzage in examen 
We willen voorkomen dat de inhoud van de examens ‘op straat’ terecht komt, of dat docenten zich te veel op de examenvragen richten. Om die reden geven we vooraf geen inzage in de examens. Wil je je ter voorbereiding op een examen toch enigszins vooraf een beeld kunnen vormen, zijn er leerdoelen en goede examenmatrijzen beschikbaar.
Volgens het OER van de school hebben studenten recht op inzage van het examen, nadat het examen is afgenomen. Examenwerk geeft in specifieke gevallen én onder voorwaarde, slechts beperkt inzage. Scholen die hiervan gebruik willen maken, kunnen daartoe een verzoek indienen bij Examenwerk.