Workflow - Ontwerpen

In het ontwerpproces denken we samen met de Examenadviescommissie na over de kaders en richtlijnen die van toepassing zijn. Hierbij kun je denken aan de visie op examinering, de beoordelingssystematiek of de opzet van specifieke formats. Ook kan het nodig zijn om de bestaande kaders en richtlijnen opnieuw tegen het licht te houden en opnieuw te bekijken en beoordelen. Dit kan onder meer het geval zijn bij nieuwe wet- en regelgeving of wanneer wijziging van Inspectiestandaarden zich voordoen.

*  Aan deze beknopte weergave van de workflow van het examineringsproces kunnen geen rechten worden ontleend. Jaarlijks wordt een update van het Servicedocument Kwaliteitshandboek Examinering opgesteld.