Workflow - Ontwerpen

In het ontwerpproces wordt samen met de Examenadviescommissie nagedacht over de kaders en richtlijnen die ten grondslag liggen aan de (examen)instrumenten, zoals: visie op examinering, de beoordelingssystematiek en de opzet van de formats. Ook als een examenstichting al geruime tijd bestaat is het noodzakelijk dat bestaande kaders en richtlijnen (opnieuw) bekeken en beoordeeld worden. Wanneer sprake is van wijzigingen in de Inspectiestandaarden of wetswijzigingen kan het bijstellen van de kaders en richtlijnen nodig zijn. 

 

Hieronder de verschillende stappen die worden doorlopen: 

  • Opdracht tot opstellen van kaders en richtlijnen. 
  • Advisering over de kaders en richtlijnen. 
  • Vaststelling kaders en richtlijnen. 
  • Opdracht tot ontwikkelen van formats voor de examen- en ontwikkelingsgerichte producten. 
  • Advisering over de concepten en vaststelling. 
  • Formele vaststelling formats.