Workflow - Ontwikkelen

Tijdens het ontwikkelproces voor exameninstrumenten wordt er gewerkt met een ontwikkelgroep. De ontwikkelgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de scholen, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en een examenontwikkelaar van de uitvoeringsorganisatie. Enkel bij vertegenwoordiging vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en de uitvoeringsorganisatie kan het ontwikkelproces worden voltooid.    

De vertegenwoordigers vanuit de scholen en de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven brengen vakspecifieke kennis in en beoordelen of examens inhoudelijk passen bij de eisen van het beroep. De examenontwikkelaar bewaakt het onderwijskundig ontwikkelproces, zorgt dat de kaders en richtlijnen worden gevolgd en de examens voldoen aan de toetstechnische eisen.  

 Het proces van het ontwikkelen van exameninstrumenten verloopt volgens onderstaande stappen. 

  1. Samenstellen ontwikkelgroep 
  2. Ontwikkelen examenplan 
  3. Ontwikkelen exameninstrumenten 
  4. Aanbieden ter vaststelling