Workflow - Vaststellen

De vaststellingscommissie controleert of de exameninstrumenten voldoen aan de producteisen van de norm valide instrumenten. Zij gebruikt daarbij gestandaardiseerde vaststellingsformulieren. 

Nieuw ontwikkelde exameninstrumenten worden altijd aan de vaststellingscommissie aangeboden. Wanneer een instrument na vaststelling inhoudelijk is aangepast – naar aanleiding van een behoefte uit de scholen, itemanalyse of herziening in het kwalificatiedossier – wordt het instrument opnieuw beoordeeld door de vaststellingscommissie. Een exameninstrument wordt dan vastgesteld op basis van de aangevraagde en doorgevoerde wijzigingen. Als de vaststellingscommissie buiten de voorgelegde wijzigingen verbeterpunten signaleert; geeft de vaststellingscommissie de ontwikkelgroep het advies mee om op basis van de bevindingen een volgende aanpassing voor te bereiden. 

Alleen tekstuele wijzigingen worden niet opnieuw aan de vaststellingscommissie aangeboden. Nadat exameninstrumenten zijn vastgesteld worden ze opgenomen in de Examenkluis en Praktijkbeoordelen. Voor theorie-examens geldt dat deze worden opgenomen in Remindo.