Uitgelicht kwaliteitshandboek - Ontwikkelen

Uitgelicht kwaliteitshandboek - Ontwikkelen

De afgelopen periode is het Kwaliteitshandboek examinering van Examenwerk herzien. Dit handboek kan worden opgevraagd via de Helpdesk. Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Ontwikkelen.

Tijdens het ontwikkelproces voor exameninstrumenten wordt er gewerkt met een ontwikkelgroep. De ontwikkelgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de scholen, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en een examenontwikkelaar van de uitvoeringsorganisatie. Enkel bij vertegenwoordiging vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en de uitvoeringsorganisatie kan het ontwikkelproces worden voltooid.   De vertegenwoordigers vanuit de scholen en de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven brengen vakspecifieke kennis in en beoordelen of examens inhoudelijk passen bij de eisen van het beroep. De examenontwikkelaar bewaakt het onderwijskundig ontwikkelproces, zorgt dat de kaders en richtlijnen worden gevolgd en de examens voldoen aan de toetstechnische eisen.

Het proces van het ontwikkelen van exameninstrumenten verloopt volgens onderstaande stappen.

  1. Samenstellen ontwikkelgroep
  2. Ontwikkelen examenplan
  3. Ontwikkelen exameninstrumenten
  4. Aanbieden ter vaststelling
Informatiesessies taalexamens Proefles Wijnkennis 2 K 0188
Veelgestelde vragen

"Sinds de oprichting in 2008 hebben ontwikkelaars, vaststellers, docenten en adviseurs uit de branches honderden examenproducten ontwikkeld. Die zijn natuurlijk beroepscontextgericht, maar ze zijn er ook voor moderne talen. Ze worden door meer dan 42.000 studenten gebruikt.
Examenwerk levert producten die duurzaam en betrouwbaar zijn, met een focus op de ontwikkeling naar duurzame ICT-oplossingen en innovaties. Denk aan moderne manieren van beoordelen, zoals Praktijkleren.nl en één plek voor al onze examens waarin u de life cycle van een instrument kan volgen; van ontwerp tot vaststelling, Examenkluis."

Marc Schoorel
- Marc Schoorel
Directeur mbo-College Dienstverlening en tevens bestuurslid Examenwerk
MBO Rijnland