Informatiesessies taalexamens

Informatiesessies taalexamens

In veel kwalificatiedossiers waarvoor Examenwerk examens ontwikkelt en beschikbaar stelt, zijn taaleisen opgenomen. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een dekkend aanbod voor de taalexaminering.     

Momenteel worden er twee soorten taalexamens aangeboden: losse examens (taalvariant 1) per deelvaardigheid en geïntegreerde taalexamens (alle deelvaardigheden - luisteren, spreken, gesprekken voeren of lezen en schrijven – worden gelijktijdig geëxamineerd; taalvariant 2). Als je meer informatie over één of beide soorten taalexamens wilt, kun je je aanmelden voor een informatiesessie op onderstaande data:

  • Dinsdag 1 juni 14.00-15.30 uur Informatiesessie geïntegreerde taalexamens (taalvariant 2) 
  • Donderdag 3 juni 9.30-11.00 uur Informatiesessie losse taalexamens (taalvariant 1) 
  • Maandag 14 juni 10.30-12.00 uur Informatiesessie losse taalexamens (taalvariant 1) 
  • Woensdag 16 juni 13.00-14.30 uur Informatiesessie geïntegreerde taalexamens (taalvariant 2) 

Inschrijven kan via de website (graag aanmelden minimaal twee weken voor de desbetreffende sessie). 

Releasenotes Praktijkbeoordelen Uitgelicht kwaliteitshandboek - Ontwikkelen
Veelgestelde vragen

"Ik ben trots op onze manier van werken. We gaan uitdagingen niet uit de weg, zijn kritisch naar elkaar. We leren van onze fouten. We willen een organisatie zijn die innovatief is en aanspreekbaar op dienstverlening. Kwaliteitsverwachtingen waarmaken die u heeft, als bedrijf en als medewerker in het mbo, in ónze, mooie branches; dat levert mij waarde."

Marc Schoorel
- Marc Schoorel
Directeur mbo-College Dienstverlening en tevens bestuurslid Examenwerk
MBO Rijnland