Uitgelicht kwaliteitshandboek – Ontwerpen

Uitgelicht kwaliteitshandboek – Ontwerpen

Examenwerk heeft een Kwaliteitshandboek examinering. In iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Ontwerpen.

In dit hoofdstuk worden de ontwerpkeuzes toegelicht. Een voorbeeld van één van die ontwerpkeuzes is de schrijfstijl in de formats. In de formats zijn namelijk bewuste keuzes gemaakt voor een bepaalde schrijfstijl. We spreken de lezer zoveel mogelijk rechtstreeks aan. Dit verkleint de afstand tot het onderwerp en vergroot daardoor de begrijpelijkheid. In exameninstrumenten wordt de student aangesproken met ‘jij’ of ‘je’. In documenten voor beoordelaars of de organisatie wordt de lezer aangesproken met ‘u’. Lees het kwaliteitshandboek om meer te weten te komen over deze én andere ontwerpkeuzes.

​Foutieve tekst in servicedocument ‘berekening eindcijfer meerdere keuzedelen’ Nieuwe examens voor tijdelijke kwalificatiedossiers Leidinggevende International Hospitality en Allround Hospitality Medewerker
Veelgestelde vragen

"Onze ambitie voor de nabije toekomst? Modulering van examens, zodat ze ingepast kunnen worden in andere sectoren die hospitality-vaardigheden vragen. Denk aan retail, aan zorg. Eenvoudiger examinering, procesadvies. Klantbeleving wordt voor ons steeds belangrijker en daarom investeren we meer in de snelheid van onze afhandeling van uw feedback."

Marc Schoorel
- Marc Schoorel
Directeur mbo-College Dienstverlening en tevens bestuurslid Examenwerk
MBO Rijnland