Nieuwe examens voor tijdelijke kwalificatiedossiers Leidinggevende International Hospitality en Allround Hospitality Medewerker

Nieuwe examens voor tijdelijke kwalificatiedossiers Leidinggevende International Hospitality en Allround Hospitality Medewerker

Er zijn twee nieuwe kwalificatiedossiers; 25842 Leidinggevende International Hospitality (LIH) en 25843 Allround Hospitality Medewerker (AHM). Deze komen in de plaats van de cross-overs 26008 LIH en 26012 AHM. De nieuwe dossiers zijn er gekomen omdat het cross-over experiment stopt op 31 juli 2025. Er zijn geen wijzigingen in de inhoud van de dossiers en dus ook niet in de inhoud van de examens. De examenproducten voor deze dossiers zijn te vinden in Examenbank als cross-over.

Meer informatie over cross-overs is te vinden op:

Einde experiment cross-overs en opvolging drie- en tweejarige cross-overs | Nieuwsbericht | Nieuwsbrieven Ministerie van OCW (nieuwsbrievenminocw.nl)

Uitgelicht kwaliteitshandboek – Ontwerpen Examenservices ontwikkelt een nieuwe versie van Praktijkbeoordelen
Veelgestelde vragen
-