Examenservices ontwikkelt een nieuwe versie van Praktijkbeoordelen

Examenservices ontwikkelt een nieuwe versie van Praktijkbeoordelen

Examenservices is de organisatie die examenstichtingen (w.o. Examenwerk) ondersteunt en examenproducten ontwikkelt en beheert, waaronder Praktijkbeoordelen. 

Expeditie Pilot Praktijkbeoordelen op 6 november 2023
Examenservices ontwikkelt een nieuwe versie van Praktijkbeoordelen (Praktijkbeoordelen 4): de applicatie voor het digitaal afnemen van examens. Deze nieuwe versie is gebruiksvriendelijker, biedt flexibiliteit, is intuïtiever en stelt scholen in staat om hun examinering beter af te stemmen op hun eigen examenvisie. Een aantal scholen denkt mee bij de ontwikkeling van Praktijkbeoordelen.
Op 6 november 2023 vond de eerste Teams-bijeenkomst plaats van de zogenaamde ‘Expeditie Pilot Praktijkbeoordelen’. De examenstichtingen (w.o. Examenwerk) waren vertegenwoordigd door één of meer scholen.  Verschillende functionarissen waren aanwezig van hoofd examinering tot onderwijsontwikkelaar tot beleidsmedewerker kwaliteitszorg. Veel verschillende rollen voor een visie vanuit verschillende oogpunten.
Het doel van de Expeditie Pilot Praktijkbeoordelen is het toetsen van de nieuwe mogelijkheden van Prakijkbeoordelen. Om een oplossing aan te bieden die passend is voor de pilotscholen en álle aangesloten scholen. De aanleiding voor de nieuwe versie is onder andere ‘het anders verantwoorden van het diplomabesluit’ dat scholen meer ruimte biedt om hun examinering in te richten en daarbij elementen (‘bewijs’) uit het opleiden te gebruiken. Er is gesproken over het waarborgen van de kwaliteit en de voorlopige planning is gedeeld. Zoals een expeditie bestaat uit verschillende stappen, zo zal deze Expeditie Pilot Praktijkbeoordelen ook verlopen met een goede voorbereiding, commitment, onderweg ervaren, tegenslag en meevallers om uiteindelijk gezamenlijk het succes te behalen! Op 30 november is er een live bijeenkomst bij Examenservices in Nieuwegein waar de deelnemers van de pilotscholen van harte welkom zijn! 

Nieuwe examens voor tijdelijke kwalificatiedossiers Leidinggevende International Hospitality en Allround Hospitality Medewerker Klankbordgroep visie beroepsgerichte taalexamens
Veelgestelde vragen

"Ons examen werkt! Examenwerk kijkt samen met onderwijs en bedrijfsleven naar een veranderende branche en onderwijsbehoefte en vertaalt dit vandaag en morgen naar examenproducten waar onderwijs en bedrijfsleven vertrouwen in hebben."

Perry van Milt
- Perry van Milt
Directeur Brood & Banket, Dienstverlening & Facility, Horeca en Travel & Leisure college en bestuurslid Examenwerk
Zadkine