MVT Keuzedelen

MVT Keuzedelen

Zoals eerder aangekondigd gaat Examenwerk zich in 2021 richten op de (door)ontwikkeling van instrumenten waarbij taal geïntegreerd geëxamineerd kan worden. Op deze manier gaat Examenwerk ook de keuzedeel examens MVT aanbieden: geïntegreerd. Omdat een keuzedeel MVT altijd het examineren van alle vijf deelvaardigheden vraagt, bestaat de examenopdracht voor alle keuzedelen MVT uit drie opdrachten:

• Leesopdracht (deelvaardigheid Lezen)
• Gespreksopdracht (deelvaardigheden Luisteren, Gesprekken voeren en Spreken)
• Schrijfopdracht (deelvaardigheid Schrijven)

Momenteel worden de keuzedelen A1/A2 ontwikkeld (oplevering april 2021). In april zal op het productoverzicht de verdere planning worden weergegeven.

Uitgelicht kwaliteitshandboek - Ontwerpen Update Praktijkbeoordelen
Veelgestelde vragen
-