Uitgelicht kwaliteitshandboek - Ontwerpen

Uitgelicht kwaliteitshandboek - Ontwerpen

De afgelopen periode is het Kwaliteitshandboek examinering van Examenwerk herzien. Dit handboek kan worden opgevraagd via de Helpdesk. Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. We starten deze keer met een onderdeel uit het hoofdstuk Ontwerpen.

In het ontwerpproces wordt samen met de Examenadviescommissie nagedacht over de kaders en richtlijnen die ten grondslag liggen aan de (examen)instrumenten, zoals: visie op examinering, de beoordelingssystematiek en de opzet van de formats. Ook als een examenstichting al geruime tijd bestaat is het noodzakelijk dat bestaande kaders en richtlijnen (opnieuw) bekeken en beoordeeld worden. Wanneer sprake is van wijzigingen in de Inspectiestandaarden of wetswijzigingen kan het bijstellen van de kaders en richtlijnen nodig zijn.

Hieronder de verschillende stappen die worden doorlopen:
• Opdracht tot opstellen van kaders en richtlijnen.
• Advisering over de kaders en richtlijnen.
• Vaststelling kaders en richtlijnen.
• Opdracht tot ontwikkelen van formats voor de examen- en ontwikkelingsgerichte producten.
• Advisering over de concepten en vaststelling.
• Formele vaststelling formats.

Gewijzigde exameninstrumenten MVT Keuzedelen
Veelgestelde vragen

"Wat Examenwerk voor mij bijzonder maakt? Examenwerk is ooit gestart vanuit de ambitie om regie te nemen. In eerste instantie op de kwaliteit van examens in vier sectoren van service en dienstverlening, food en hospitality. Horeca, Toerisme, Facilitaire Dienstverlening en Brood en Banket. Onze kracht; de paritaire organisatie waarin werkgevers en medewerkers uit het MBO elkaar uitdagen om de beste kwaliteit te leveren."

Marc Schoorel
- Marc Schoorel
Directeur mbo-College Dienstverlening en tevens bestuurslid Examenwerk
MBO Rijnland