Update Praktijkbeoordelen

Update Praktijkbeoordelen

Binnenkort komen er weer een aantal nieuwe functionaliteiten beschikbaar in de omgeving van Praktijkbeoordelen.

Bewijs ontwikkelingsgericht
Tot nu toe werd bewijs, dat soms niet relevant is voor kwalificerend, automatisch overgezet vanuit ontwikkelingsgericht naar kwalificerend. Bij veel gebruikers is de wens dat dit niet mogelijk moet zijn. Het zorgt nu voor ‘vervuiling’ van bewijs. De volgende aanpassing is doorgevoerd: het bewijs dat de student heeft toegevoegd in de ontwikkelingsgerichte omgeving wordt niet meer automatisch overgezet naar de kwalificerende omgeving. De examenkandidaat moet daar, indien van toepassing, bewijs (weer) uploaden.

Registreren rol als beoordelaar

Als een beoordelaar uit de praktijk niet in een erkend leerbedrijf werkt dan kan deze nu niet als beoordelaar uit de praktijk worden toegevoegd. Dit is aangepast. De schoolbeheerder kan bij beheer, gebruikersbeheer en dan praktijkopleiders de beoordelaar toevoegen.


Naam student/examenkandidaat op het verslag
De naam van de student en studentnummer wordt ook op het verslag vermeld.

Toelichting 0, 1, 2 score
De toelichting van de gegeven score wordt ook vermeld op het verslag.

Bewijs toevoegen
Bij de button ‘opdrachten’ kunnen opdrachten alleen nog maar gedownload worden. Het uploaden van (uitwerkingen van) opdrachten moet bij de button ‘bewijs’. Daar kan ook bewijs worden toegevoegd dat niet gekoppeld is aan een werkproces bij ‘overig’.

Nummering periodes aangepast
De eerste aangemaakte periode is nummer 1. Vervolgens wordt telkens met 1 opgehoogd. De nummering komt dan overeen met de periode.
 
Meer MB voor uploaden bewijs/bestanden
Tot nog toe kon een bestandsgrootte tot maximaal 536,9 MB geupload worden. Dit is verhoogd tot 1GB.
 
Afnameplan binnen een periode
Het is nu zo ingesteld dat de software kijkt naar de begin- en einddata van alle betrokken periodes. Een afnameplan kan alleen worden aangemaakt binnen deze periodes. Ook de student kan, als een school een periode heeft aangemaakt, zelf niet meer een afnameplan aanmaken.

MVT Keuzedelen Servicedocument examinering in coronatijd
Veelgestelde vragen

"In samenwerking met de professionals van Examenwerk is het bestuur voortdurend op zoek naar verbetering van de examens. Daar wordt fors in geïnvesteerd, zowel op de inhoud als op het proces. Zonder aan kwaliteit in te boeten, willen we examinering voor het onderwijs zo eenvoudig mogelijk maken én hanteerbaar voor het bedrijfsleven. Examenwerk is een hygiënefactor: dat is gewoon goed, daar hoef je niet over na te denken."

Drs. Bertie Redeker
- Drs. Bertie Redeker
Paritair Manager, tevens bestuurslid en penningmeester Examenwerk
Stichting OCC