Vaststellingsbijeenkomst Horeca 11 juli 2023

Vaststellingsbijeenkomst Horeca 11 juli 2023

Op 11 juli 2023 vond de Vaststellingsbijeenkomst Horeca plaats die in eerste instantie op 6 juni zou plaatsvinden. Deze ingelaste bijeenkomst stond in het teken van het vaststellen van K1226 Begeleider praktijkleren.  

Het Verantwoordingsdocument en de opdracht werden aangeboden. De Vaststellingscommissie (VC)  miste het beoordelingsformulier. Per werkproces behorende bij D1-K1 was een opdracht ontwikkeld. De VC begreep de gemaakte keuzes m.b.t. observaties of bewijzen. Bij opdracht 2 van dit keuzedeel hadden ze echter hun twijfels over de haalbaarheid. De VC ziet graag een duidelijkere omschrijving van de duur van de observatie.  

Er waren maar 2 VC-leden aanwezig. In afstemming met de VC en de Ontwikkelgroep is afgesproken dat de stukken worden aangepast en het beoordelingsformulier wordt toegevoegd. Er is besloten dat die 3 stukken op papier worden vastgesteld. 

Evaluatiebijeenkomsten Update Vaststellingsbijeenkomst Horeca 11 juli 2023
Veelgestelde vragen

"Sinds de oprichting in 2008 hebben ontwikkelaars, vaststellers, docenten en adviseurs uit de branches honderden examenproducten ontwikkeld. Die zijn natuurlijk beroepscontextgericht, maar ze zijn er ook voor moderne talen. Ze worden door meer dan 42.000 studenten gebruikt.
Examenwerk levert producten die duurzaam en betrouwbaar zijn, met een focus op de ontwikkeling naar duurzame ICT-oplossingen en innovaties. Denk aan moderne manieren van beoordelen, zoals Praktijkleren.nl en één plek voor al onze examens waarin u de life cycle van een instrument kan volgen; van ontwerp tot vaststelling, Examenkluis."

Marc Schoorel
- Marc Schoorel
Directeur mbo-College Dienstverlening en tevens bestuurslid Examenwerk
MBO Rijnland