Vaststellingsbijeenkomst Horeca 11 juli 2023

Vaststellingsbijeenkomst Horeca 11 juli 2023

Op 11 juli 2023 vond de Vaststellingsbijeenkomst Horeca plaats die in eerste instantie op 6 juni zou plaatsvinden. Deze ingelaste bijeenkomst stond in het teken van het vaststellen van K1226 Begeleider praktijkleren.  

Het Verantwoordingsdocument en de opdracht werden aangeboden. De Vaststellingscommissie (VC)  miste het beoordelingsformulier. Per werkproces behorende bij D1-K1 was een opdracht ontwikkeld. De VC begreep de gemaakte keuzes m.b.t. observaties of bewijzen. Bij opdracht 2 van dit keuzedeel hadden ze echter hun twijfels over de haalbaarheid. De VC ziet graag een duidelijkere omschrijving van de duur van de observatie.  

Er waren maar 2 VC-leden aanwezig. In afstemming met de VC en de Ontwikkelgroep is afgesproken dat de stukken worden aangepast en het beoordelingsformulier wordt toegevoegd. Er is besloten dat die 3 stukken op papier worden vastgesteld. 

Addendum digitale examinering Update Vaststellingsbijeenkomst Horeca 11 juli 2023
Veelgestelde vragen
-