Uitgelicht kwaliteitshandboek - Vaststellingsprocedure

Uitgelicht kwaliteitshandboek - Vaststellingsprocedure

Examenwerk heeft een Kwaliteitshandboek examinering. Dit handboek is beschikbaar via de Examenkluis. Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit Scheiding ontwikkelen en vaststellen.  

Leden uit de ontwikkelgroepen nemen niet deel aan het vaststellen van door henzelf ontwikkelde exameninstrumenten. Leden uit de vaststellingscommissie nemen niet deel aan de ontwikkeling van exameninstrumenten die ze zelf moeten vaststellen. De commissieleden worden gefaciliteerd in voldoende uren om hun taken uit te kunnen voeren en worden ondersteund door passende scholing.

Een examenontwikkelaar van de uitvoeringsorganisatie zit de vaststellingscommissie voor. Hierbij geldt dat de voorzitter van de vaststellingscommissie niet betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de exameninstrumenten. 

WebAPP bij Praktijkbeoordelen in het nieuwe schooljaar beschikbaar! ​ Vakantie!
Veelgestelde vragen
-