Uitgelicht kwaliteitshandboek - Ontwikkelen

Uitgelicht kwaliteitshandboek - Ontwikkelen

Examenwerk heeft een Kwaliteitshandboek examinering.  Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Ontwikkelen.    

Tijdens het ontwikkelproces voor exameninstrumenten wordt er gewerkt met een ontwikkelgroep. De ontwikkelgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de scholen, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en een examenontwikkelaar van de uitvoeringsorganisatie. Enkel bij vertegenwoordiging vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en de uitvoeringsorganisatie kan het ontwikkelproces worden voltooid.    De vertegenwoordigers vanuit de scholen en de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven brengen vakspecifieke kennis in en beoordelen of examens inhoudelijk passen bij de eisen van het beroep. De examenontwikkelaar bewaakt het onderwijskundig ontwikkelproces, zorgt dat de kaders en richtlijnen worden gevolgd en de examens voldoen aan de toets technische eisen.    

Het proces van het ontwikkelen van exameninstrumenten verloopt volgens onderstaande stappen. 

  1. Samenstellen ontwikkelgroep
  2. Ontwikkelen examenplan 
  3. Ontwikkelen exameninstrumenten
  4. Aanbieden ter vaststelling 
Examenservices op congres Toetsen en Examineren in het MBO Vacature Ontwikkelgroep keuzedeel Duurzaamheid in het beroep!
Veelgestelde vragen

"Onze ambitie voor de nabije toekomst? Modulering van examens, zodat ze ingepast kunnen worden in andere sectoren die hospitality-vaardigheden vragen. Denk aan retail, aan zorg. Eenvoudiger examinering, procesadvies. Klantbeleving wordt voor ons steeds belangrijker en daarom investeren we meer in de snelheid van onze afhandeling van uw feedback."

Marc Schoorel
- Marc Schoorel
Directeur mbo-College Dienstverlening en tevens bestuurslid Examenwerk
MBO Rijnland