Uitgelicht kwaliteitshandboek - Onderhoud en beheren

Uitgelicht kwaliteitshandboek - Onderhoud en beheren

Examenwerk heeft een Kwaliteitshandboek examinering. In iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Onderhouden en beheren

Wanneer examens en ontwikkelingsgerichte producten worden gebruikt door scholen, leidt dat tot feedback. Als school zou je bijvoorbeeld graag een bepaalde aanpassing willen zien of valt je iets op. Het kan ook zijn dat je een opmerking hebt over iets wat onduidelijk is, inhoudelijk niet helemaal klopt of dat je een taal- of spelfout ziet. Deze feedback kun je op twee manieren aan ons doorgeven, namelijk via:

  1. de Helpdesk van Examenwerk
  2. evaluatiebijeenkomsten 

Je kunt gedurende het hele jaar door je bevindingen doorgeven via de Helpdesk. Wij waarderen het erg als je dat doet, want het helpt om onze examens te verbeteren! Daarnaast organiseren we één keer per jaar evaluatiebijeenkomsten. Hierin bespreken we gezamenlijk en op een gestructureerde manier een aantal examens. Dat gaat zowel over tussentijds ontvangen feedback als over wensen in de (door)ontwikkeling van de exameninstrumenten. De evaluatiebijeenkomsten worden altijd aangekondigd in de nieuwsbrief.

Save the date Themadag Examenwerk Woensdag 19 april 2023 ​Vacature Ontwikkelgroep keuzedeel Duurzaamheid in het beroep!
Veelgestelde vragen

"Wat Examenwerk voor mij bijzonder maakt? Examenwerk is ooit gestart vanuit de ambitie om regie te nemen. In eerste instantie op de kwaliteit van examens in vier sectoren van service en dienstverlening, food en hospitality. Horeca, Toerisme, Facilitaire Dienstverlening en Brood en Banket. Onze kracht; de paritaire organisatie waarin werkgevers en medewerkers uit het MBO elkaar uitdagen om de beste kwaliteit te leveren."

Marc Schoorel
- Marc Schoorel
Directeur mbo-College Dienstverlening en tevens bestuurslid Examenwerk
MBO Rijnland