Save the date Themadag Examenwerk Woensdag 19 april 2023

Save the date Themadag Examenwerk Woensdag 19 april 2023

-- Over anders verantwoorden van het diplomabesluit--
'Van werken aan examens naar examens die werken'

Hiermee nodigen wij je van harte uit voor de themadag van Examenwerk op woensdag 19 april 2023. In een interessant en uitgebreid programma word je door professionals uit het beroepsonderwijs en bedrijfsleven meegenomen in het thema 'Van werken aan examens naar examens die werken’.

De themadag vindt plaats op een inspirerende locatie in Den Haag.

Datum: Woensdag 19 april 2023

Locatie: ROC Mondriaan, Den Haag

Tijd: 11.00-17.00 uur

Programma

11.00 - 12.30 uur: Keynote speakers

12.30 - 13.15 uur: Lunch

13.30 - 16.00 uur: Diverse workshops

16.00 - 17.00 uur: Borrel & afsluiting

Save the date!

Reserveer de datum alvast in je agenda!

Binnenkort zal je meer informatie ontvangen inclusief de mogelijkheid voor inschrijven.

Deze themadag wordt aangeboden door Examenwerk.

Certificaat "Koken in de horeca" Examenbank Uitgelicht kwaliteitshandboek - Onderhoud en beheren
Veelgestelde vragen

"Examenwerk is voor mij hèt voorbeeld van een examenleverancier voor het MBO die gericht is op de toekomst. Examenwerk wil de best mogelijke kwaliteit leveren en er is constante aandacht voor innovatie. De klanten (de ROC's) kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen: examinatoren kunnen opmerkingen en verbeteringen direct aanmelden. Er is een Bestuur, een Deelnemersraad en een Examenadviescommissie waarin afgevaardigden van de scholen zitting hebben. Tenslotte dragen de scholen experts aan voor de ontwikkelgroepen en de vaststellingscommissies." 

"Ik ben er trots op zitting te hebben in de Examenadviescommissie van Examenwerk. Niet alleen omdat ik daarmee invulling geef aan het uitoefenen van invloed vanuit de school waarvoor ik werk, maar vooral ook omdat zowel het leveren van goede examenkwaliteit als het werken aan innovatie mij na aan het hart liggen."

Josée J. König, Voorzitter Centrale Examencommissie ROC TOP, tevens Lid Examenadviescommissie Examenwerk

Dr. Josée J. König
- Dr. Josée J. König
Voorzitter Centrale Examencommissie, tevens Lid Examenadviescommissie Examenwerk
ROC TOP