Uitgelicht kwaliteitshandboek - Borgen van kwaliteit

Uitgelicht kwaliteitshandboek - Borgen van kwaliteit

Examenwerk heeft een Kwaliteitshandboek examinering. In iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Borgen van kwaliteit.

Systematisch evalueren van de examenproducten is belangrijk om de kwaliteit ervan te verbeteren. Dit is dan ook op verschillende manieren ingebed in het proces. Zo wordt er minimaal 1 keer per 4 jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hierin inventariseren we tevredenheid over examenproducten en procedures. De input die in dit onderzoek gegeven wordt gebruiken we als basis om producten en/of procedures te verbeteren. Lees het kwaliteitshandboek om meer te weten te komen over het proces rondom het klanttevredenheidsonderzoek én andere manieren waarop we onze kwaliteit verbeteren.

Proeve keuzedeel Begeleider praktijkleren (K1226) beschikbaar Evaluatiebijeenkomsten
Veelgestelde vragen

"Ons examen werkt! Examenwerk kijkt samen met onderwijs en bedrijfsleven naar een veranderende branche en onderwijsbehoefte en vertaalt dit vandaag en morgen naar examenproducten waar onderwijs en bedrijfsleven vertrouwen in hebben."

Perry van Milt
- Perry van Milt
Directeur Brood & Banket, Dienstverlening & Facility, Horeca en Travel & Leisure college en bestuurslid Examenwerk
Zadkine