Uitgelicht kwaliteitshandboek - Borgen van kwaliteit

Uitgelicht kwaliteitshandboek - Borgen van kwaliteit

Examenwerk heeft een Kwaliteitshandboek examinering. Dit handboek kan worden opgevraagd via de Helpdesk. Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Borgen van kwaliteit.

Er worden bij Examenwerk verschillende activiteiten uitgevoerd om de kwaliteit te borgen. Hieronder worden er een aantal toegelicht.

Klanttevredenheidsonderzoek
Om de vraag te beantwoorden of deelnemende scholen tevreden zijn met de producten en dienstverlening van Examenwerk, vindt minimaal eens per vier jaar een tevredenheidsonderzoek plaats.

Interne kwaliteitsaudit
Het kwaliteitssysteem van de uitvoeringsorganisatie is vastgelegd in VisionManager. De uitvoeringsorganisatie voert jaarlijks een interne kwaliteitsaudit uit onder de verantwoordelijkheid van een kwaliteitszorgcoördinator.

Kwaliteitsaudit
Vanaf 1 augustus 2018 zijn scholen verplicht examens in te kopen bij een gecertificeerde examenleverancier of instantie. Examenwerk is vanaf augustus 2018 gecertificeerd door KIWA op basis van de Norm voor valide exameninstrumenten. Deze certificering geldt voor alle exameninstrumenten van Examenwerk en had een geldigheidsduur van drie jaar. In 2021 vindt de hercertificering van Examenwerk plaats door Hobéon.

Onderhouden en beheren van het kwaliteitshandboek
Het kwaliteitshandboek wordt jaarlijks door de EAC geëvalueerd. Hierbij wordt het model van Deming gehanteerd dat in een cirkel de vier stappen van het cyclisch werken beschrijft: Plan, Do, Check en Act. Waar nodig worden de kaders en richtlijnen bijgesteld. Nieuwe landelijke ontwikkelingen ten aanzien van examinering en de kwaliteitsborging ervan worden daarin meegenomen.

MVT Keuzedelen A2/B1 vastgesteld Servicedocument examinering in coronatijd
Veelgestelde vragen

"Sinds de oprichting in 2008 hebben ontwikkelaars, vaststellers, docenten en adviseurs uit de branches honderden examenproducten ontwikkeld. Die zijn natuurlijk beroepscontextgericht, maar ze zijn er ook voor moderne talen. Ze worden door meer dan 42.000 studenten gebruikt.
Examenwerk levert producten die duurzaam en betrouwbaar zijn, met een focus op de ontwikkeling naar duurzame ICT-oplossingen en innovaties. Denk aan moderne manieren van beoordelen, zoals Praktijkleren.nl en één plek voor al onze examens waarin u de life cycle van een instrument kan volgen; van ontwerp tot vaststelling, Examenkluis."

Marc Schoorel
- Marc Schoorel
Directeur mbo-College Dienstverlening en tevens bestuurslid Examenwerk
MBO Rijnland