Terugkoppeling bestuursvergadering 4 september 2023

Terugkoppeling bestuursvergadering 4 september 2023

Bestuur
Robbie Robert is vanuit de NBOV toegetreden tot het bestuur van Examenwerk.
Er is een sollicitatie ontvangen van Anneloes van Petersen. Er wordt besloten om haar voor te dragen aan de Deelnemersraad als bestuurslid.

Stand van zaken vacatures diverse commissies 
De vacature bij de ontwikkelgroep Brood & Banket (bedrijfsleven) staat nog open. Verder is er in de vaststellingscommissie voor Facilitaire Dienstverlening ruimte voor twee nieuwe leden.

Inzagerecht Remindo
Vanuit diverse scholen is gevraagd om het ‘inzagerecht achteraf’ te herzien. Men wil graag rechten als ‘auditor’ om vanuit de functie van secretaris van de examencommissie de toetsen van de studenten in te zien en steekproeven uit te kunnen voeren. Zo is het mogelijk om een goede borging uit te voeren op gemaakt werk. Er is besloten om de functie ‘auditor’ (op verzoek) open te zetten voor secretarissen van examencommissies. De geheimhoudingsverklaring zal hiervoor worden aangepast. De aanvraag zal moeten worden gedaan via de afgevaardigde van de Deelnemersraad.

Klanttevredenheidsonderzoek  
In de afgelopen periode is er contact geweest (per mail, telefonisch, via Teams of fysieke afspraak) met alle scholen die opmerkingen hebben gemaakt n.a.v. het klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Er is veel toegelicht over de processen en werkwijzen (kwaliteitshandboek). De opmerkingen die gemaakt zijn over Praktijkbeoordelen zijn doorgesproken met de afgevaardigde van het gebruikersplatform.  Inhoudelijke opmerkingen liggen bij de desbetreffende verantwoordelijken binnen team Examenwerk. Er zijn aan diverse scholen aanvullende vragen gesteld. Tijdens de Deelnemersraad, op 27 september, zal worden ingegaan op de volgende onderwerpen (gecategoriseerd vanuit de rapportage van het KTO):

  • Communicatie 
  • Taal 
  • Gebruiksvriendelijkheid/niveau 
  • Digitalisering 

Ook zal er op 27 september worden besproken hoe dit verder zal worden uitgerold.

Themadag 19 april jl.
De bevingen van de themadag zullen tijdens de Deelnemersraad worden besproken. Deze zijn al voor de vakantie gedeeld met de deelnemers. Tijdens de Deelnemersraad zal worden afgestemd welke vragen en behoeften er verder nog zijn.
Zelfevaluatie bestuur
Het bestuur van Examenwerk heeft afgesproken om periodiek te reflecteren op het eigen functioneren door middel van een zelfevaluatie. De inzichten dienen te resulteren in concrete acties ter verbetering en verdere professionalisering.  
Voortgang projecten  

  • Inventarisatie geïntegreerde taalexamens -> introductiebijeenkomst en tickets in Topdesk hebben laten zien dat er veel vragen zijn over het concept en de inzet van geïntegreerde taalexamens. Nu focus op het neerzetten van een heldere visie, het inrichten van docent- en schoolgerichte communicatie en het voorbereiden op de komst van de nieuwe dossiers. 
  • Vaststellingscommissie Brood & Banket (1 september): verantwoordingsdocument en toetsmatrijs zijn vastgesteld.
  • Vaststellen gebeurt vanaf dit schooljaar vanuit Examenbank.
  • Er zijn een aantal keuzedeel-examens in onderhoud.
Update Vaststellingsbijeenkomst Horeca 11 juli 2023 Ontwikkelgroep Brood & Banket 3 juli 2023
Veelgestelde vragen

"Ons examen werkt! Examenwerk kijkt samen met onderwijs en bedrijfsleven naar een veranderende branche en onderwijsbehoefte en vertaalt dit vandaag en morgen naar examenproducten waar onderwijs en bedrijfsleven vertrouwen in hebben."

Perry van Milt
- Perry van Milt
Directeur Brood & Banket, Dienstverlening & Facility, Horeca en Travel & Leisure college en bestuurslid Examenwerk
Zadkine