Servicedocument examinering in coronatijd

Servicedocument examinering in coronatijd

Er komen veel vragen binnen over alternatieve manieren om met de examens van Examenwerk om te gaan nu de reguliere manier van examineren niet kan. We geven alle prioriteit aan toetsing en examinering die leidt tot diplomering. Verder gaan we ervoor zorgen dat de diploma’s die worden uitgereikt in 2020 hetzelfde civiele effect hebben als andere jaren. Ook wordt er gekeken wat nodig is om andere vormen van examinering aan te kunnen bieden.

Examenwerk komt, in samenwerking met andere examenstichtingen, met een pakket van maatregelen om te komen tot maximale examinering. In dit document Examinering en corona vindt u een aantal suggesties om examenuitvoering aan te passen aan de corona-maatregelen. Die sluiten aan op de Handreiking verantwoord diplomabesluit en op het Servicedocument mbo-aanpak corona-virus. In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om exameninstrumenten tijdelijk aan te passen. U kunt daarvoor contact opnemen via [email protected]. Ook extra tips voor aanpassing van de examenuitvoering zijn welkom. Inmiddels heeft de MBO Raad/OCW de handreiking aanpassing diplomabesluit gepubliceerd. Hierop is ons servicedocument mede gebaseerd.

Nieuwe lezers nieuwsbrief Aangepaste examinering tijdens corona-maatregelen
Veelgestelde vragen

"In samenwerking met de professionals van Examenwerk is het bestuur voortdurend op zoek naar verbetering van de examens. Daar wordt fors in geïnvesteerd, zowel op de inhoud als op het proces. Zonder aan kwaliteit in te boeten, willen we examinering voor het onderwijs zo eenvoudig mogelijk maken én hanteerbaar voor het bedrijfsleven. Examenwerk is een hygiënefactor: dat is gewoon goed, daar hoef je niet over na te denken."

Drs. Bertie Redeker
- Drs. Bertie Redeker
Paritair Manager, tevens bestuurslid en penningmeester Examenwerk
Stichting OCC