Resultaten onderzoek examineren van beroepsgerichte moderne vreemde talen

Resultaten onderzoek examineren van beroepsgerichte moderne vreemde talen

Er zijn verschillende manieren waarop de beroepsgerichte talen geëxamineerd kunnen worden. Om het exameninstrumentarium zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van scholen heeft Examenwerk een onderzoek uitgevoerd. We zijn in de periode tussen juni en november 2020 met tien scholen in gesprek gegaan.
Er is onderzocht op welke wijze deelnemende scholen van Examenwerk de beroepsgerichte moderne vreemde talen uit het kwalificatiedossier examineren en in hoeverre het huidige exameninstrumentarium hierop aansluit.

De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek:

  • De meeste scholen examineren alle deelvaardigheden afzonderlijk. Deze vorm van examineren is niet alleen arbeidsintensief, ook zijn scholen niet volledig tevreden over het huidige exameninstrumentarium. Scholen zijn zoekende naar andere manieren waarop de beroepsgerichte moderne vreemde talen geëxamineerd kunnen worden.
  • Scholen staan positief tegenover de mogelijkheden om de beroepsgerichte talen geïntegreerd te examineren. Dit kan door het integreren van alle deelvaardigheden tot één examen of het integreren van de taal in de Proeve van Bekwaamheid. Examenwerk richt zich in 2021 op de (door)ontwikkeling van instrumenten waarbij taal geïntegreerd geëxamineerd kan worden (zowel op de integratie van deelvaardigheden in één taalexamen als op het integreren van taal in de Proeve van Bekwaamheid).
  • Alle afzonderlijke taalexamens blijven beschikbaar. Vanaf schooljaar 2021-2022 worden deze taalexamens niet meer meegenomen in de grote jaarlijkse onderhoudscyclus.

 Het volledige onderzoeksrapport is op te vragen via [email protected].

​Terugkoppeling werksessies Praktijkbeoordelen Themasessie bestuur 18 februari 2021
Veelgestelde vragen

"Ons examen werkt! Examenwerk kijkt samen met onderwijs en bedrijfsleven naar een veranderende branche en onderwijsbehoefte en vertaalt dit vandaag en morgen naar examenproducten waar onderwijs en bedrijfsleven vertrouwen in hebben."

Perry van Milt
- Perry van Milt
Directeur Brood & Banket, Dienstverlening & Facility, Horeca en Travel & Leisure college en bestuurslid Examenwerk
Zadkine