Nieuwe visie beroepsgerichte taalexaminering positief ontvangen

Nieuwe visie beroepsgerichte taalexaminering positief ontvangen

Afgelopen donderdag 29 februari was het eindelijk zover: we presenteerden onze nieuwe visie op beroepsgerichte taalexaminering aan een klankbordgroep. En die werd goed ontvangen, want nagenoeg iedereen gaf aan dat ze een positieve eerste indruk hadden van wat we presenteerden.

Natuurlijk leefden er ook nog wat vragen, maar dit waren stuk voor stuk vragen die we zelf ook al in het vizier hadden en die we voor de detailuitwerking hebben bewaard. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoe ga je holistisch beoordelen als er twee examenmomenten zijn voor één examen/eindcijfer?
  • Hoe ga je om met de verschillende ERK-niveaus voor deelvaardigheden als je maar één eindcijfer geeft?
  • Kan het portfolio-examen ook ingezet worden bij een stage in Nederland bij een internationale organisatie?
  • Moet je voor het portfolio-examen bij een buitenlandstage ook een lokale beoordelaar instrueren?

We gaan nu de detailfase in, waarin we alle details uitwerken en de puntjes op de i zetten. Voor de openstaande vraagstukken gaan we antwoorden en oplossingen bedenken, en in sommige gevallen leggen we die oplossingen voor aan de klankbordgroep (waarvoor zes scholen zich hebben aangemeld!). Op donderdag 25 april willen we de definitieve versie af hebben, zodat we hopelijk voor de zomervakantie een positieve reactie van de EAC en het bestuurd tegemoet kunnen zien.
 
Wil je meer weten of ook deelnemen aan de klankbordgroep? Mail dan naar [email protected] met als onderwerp: Klankbordgroep taalexamens. 

Leidinggevende International Hospitality (25842): verantwoording taalexamens Webinars PraktijkbeoordelenFlex
Veelgestelde vragen

"Ons examen werkt! Examenwerk kijkt samen met onderwijs en bedrijfsleven naar een veranderende branche en onderwijsbehoefte en vertaalt dit vandaag en morgen naar examenproducten waar onderwijs en bedrijfsleven vertrouwen in hebben."

Perry van Milt
- Perry van Milt
Directeur Brood & Banket, Dienstverlening & Facility, Horeca en Travel & Leisure college en bestuurslid Examenwerk
Zadkine