Leidinggevende International Hospitality (25842): verantwoording taalexamens

Leidinggevende International Hospitality (25842): verantwoording taalexamens

Voor cohort 23-24 heeft Leidinggevende International Hospitality een nieuwe opleidingscode gekregen - namelijk 25842, waar dit voorheen 26008 was. Omdat de inhoud van het dossier niet is veranderd, hebben we de praktijkexamens van 26008 één op één overgenomen voor 25842.

De aparte taalexamens (variant 1) van 26008 konden echter niet worden overgenomen, omdat deze volgens de afspraken van Examenwerk alleen t/m cohort 21-22 beschikbaar blijven. Daarom hebben we een servicedocument toegevoegd aan het instrumentarium van 25842, met daarin verantwoordingsinformatie om de taalexamens bij 26008 te kunnen gebruiken voor 25842. 

Ontwikkelbijeenkomst Brood & Banket 26 februari 2024 Nieuwe visie beroepsgerichte taalexaminering positief ontvangen
Veelgestelde vragen

"In samenwerking met de professionals van Examenwerk is het bestuur voortdurend op zoek naar verbetering van de examens. Daar wordt fors in geïnvesteerd, zowel op de inhoud als op het proces. Zonder aan kwaliteit in te boeten, willen we examinering voor het onderwijs zo eenvoudig mogelijk maken én hanteerbaar voor het bedrijfsleven. Examenwerk is een hygiënefactor: dat is gewoon goed, daar hoef je niet over na te denken."

Drs. Bertie Redeker
- Drs. Bertie Redeker
Paritair Manager, tevens bestuurslid en penningmeester Examenwerk
Stichting OCC