Nieuwe lezers nieuwsbrief

Nieuwe lezers nieuwsbrief

We merken dat er dit schooljaar veel nieuwe teamleiders, docenten en leden van examencommissies zijn gestart. Zij worden niet automatisch opgenomen in de verzendlijst van de Examenwerk nieuwsbrief.

Zijn er in jouw team nieuwe collega's gestart die de nieuwsbrief zouden moeten ontvangen? Stuur de nieuwsbrief dan aan hen door zodat zij zich kunnen inschrijven!

Instructiesessie gebruik Examenbank Servicedocument examinering in coronatijd
Veelgestelde vragen

"Examenwerk is voor mij hèt voorbeeld van een examenleverancier voor het MBO die gericht is op de toekomst. Examenwerk wil de best mogelijke kwaliteit leveren en er is constante aandacht voor innovatie. De klanten (de ROC's) kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen: examinatoren kunnen opmerkingen en verbeteringen direct aanmelden. Er is een Bestuur, een Deelnemersraad en een Examenadviescommissie waarin afgevaardigden van de scholen zitting hebben. Tenslotte dragen de scholen experts aan voor de ontwikkelgroepen en de vaststellingscommissies." 

"Ik ben er trots op zitting te hebben in de Examenadviescommissie van Examenwerk. Niet alleen omdat ik daarmee invulling geef aan het uitoefenen van invloed vanuit de school waarvoor ik werk, maar vooral ook omdat zowel het leveren van goede examenkwaliteit als het werken aan innovatie mij na aan het hart liggen."

Josée J. König, Voorzitter Centrale Examencommissie ROC TOP, tevens Lid Examenadviescommissie Examenwerk

Dr. Josée J. König
- Dr. Josée J. König
Voorzitter Centrale Examencommissie, tevens Lid Examenadviescommissie Examenwerk
ROC TOP