Addendum digitale examinering

Addendum digitale examinering

Praktijkbeoordelen wordt door steeds meer scholen ingezet. Het digitale systeem heeft zich steeds verder ontwikkeld. We staan nu aan de vooravond van een nieuwe versie: PraktijkbeoordelenFlex. Vanwege de overgang naar die nieuwe versie is de keuze gemaakt om geen (door)ontwikkeling meer uit te voeren aan exameninstrumenten in het huidige Praktijkbeoordelen. Er zijn echter scholen die aangeven problemen te hebben met de digitale toepasbaarheid van bepaalde documenten. Deze documenten zijn volgens hen te zeer gericht op een ‘papieren’ beoordeling.   

Om deze scholen te ondersteunen en te voorkomen dat iedere school voor zich zelf aanpassingen moet doen en verantwoordingen daarvoor ontwikkeld, heeft Examenwerk een ‘addendum digitale examinering’ opgesteld. In dit addendum wordt aangegeven op welke manier scholen de ‘papieren’ instructies kunnen vertalen naar een digitale variant. Bij het addendum wordt ook een bijlage geleverd. Deze bevat teksten per doelgroep die scholen als aanvulling en/of vervanging kunnen gebruiken. Het addendum is beschikbaar gesteld in Praktijkbeoordelen. Het is te vinden onder de algemene documenten. 

Gezocht: leden ontwikkelgroep Hospitality! Servicedocument examinering in coronatijd
Veelgestelde vragen

"In samenwerking met de professionals van Examenwerk is het bestuur voortdurend op zoek naar verbetering van de examens. Daar wordt fors in geïnvesteerd, zowel op de inhoud als op het proces. Zonder aan kwaliteit in te boeten, willen we examinering voor het onderwijs zo eenvoudig mogelijk maken én hanteerbaar voor het bedrijfsleven. Examenwerk is een hygiënefactor: dat is gewoon goed, daar hoef je niet over na te denken."

Drs. Bertie Redeker
- Drs. Bertie Redeker
Paritair Manager, tevens bestuurslid en penningmeester Examenwerk
Stichting OCC