Vaststellingsbijeenkomst Brood & Banket van 12 oktober 2023

Vaststellingsbijeenkomst Brood & Banket van 12 oktober 2023

Op 12 oktober 2023 stond er een bijeenkomst van de Vaststellingscommissie van Brood & Banket op de agenda. Deze bijeenkomst was extra ingepland, omdat het op 1 september niet was gelukt om de theorievragen vast te stellen. Op de agenda stonden dus de ontwikkelde theorievragen ten behoeve van 25722 Zelfstandig Werkend Bakker, voor zowel Brood, Banket als Brood & Banket. Verheugd kunnen we melden dat de theorievragen zijn vastgesteld na wijzigingen. De Vaststellingscommissie was uiterst constructief en daar waar vragen niet of minder geschikt waren, zijn er meteen nieuwe suggesties gedaan.  

Het doel was om een dusdanige hoeveelheid theorievragen te ontwikkelen dat er 2 varianten aan theorie-examens kunnen worden gegenereerd. Hierbij was het van belang dat aan ieder werkproces minstens 1 vraag kan worden gekoppeld. Daarnaast moesten er ook theorie-examens komen voor 25720 Leidinggevende Bakkerij, maar dit is precies dezelfde kerntaak. Het enige onderscheid is dat er soms gesproken wordt over 'brede kennis' ipv 'kennis' en andersom. De ontwikkelgroep geeft echter aan dat dit onderscheid in de praktijk niet bestaat. Daarnaast is het zo dat iedere student die doorstroomt van ZWB naar LB een vrijstelling krijgt. Daarom is ervoor gekozen om geen extra varianten hiervoor te maken. Deze keuze wordt uiteraard ook opgenomen in de verantwoording.  

De volgende bijeenkomst van de Vaststellingscommissie Brood & Banket vindt plaats op 14 november 2023 en dan staat P3-K3 op de agenda.

Evaluatiebijeenkomsten Keuzedeel Internationaal II beschikbaar in het Engels
Veelgestelde vragen
-