​Update Praktijkbeoordelen

​Update Praktijkbeoordelen

Button ‘Opdrachten’
Binnen Praktijkbeoordelen is een wijziging doorgevoerd. Bij de button ‘Opdrachten’ kunnen alleen nog maar documenten worden gedownload. Als daar al documenten waren geüpload door de student dan zijn deze nog wel zichtbaar en kunnen deze nog wel worden gedownload.

Uploaden van een document/bestand kan de student doen bij bewijsmateriaal.

Afnameplan
De data van het afnameplan worden nu altijd in het Nederlands getoond.

Nieuwe Praktijkopleider
Als een praktijkopleider niet meer werkzaam was in het bedrijf, maar een meting stond nog wel open, dan kon de nieuwe praktijkopleider in het bedrijf geen meting toevoegen.

Een openstaande meting die nog niet is opgeslagen/vastgelegd door de vorige praktijkopleider wordt automatisch verwijderd. De nieuwe praktijkopleider kan direct een nieuwe meting toevoegen.

Selectiefilter
De lijst van de beschikbare uitstromen werd er land en daardoor onoverzichtelijk. Via een selectiefilter kan bij het aanmaken van een groep geselecteerd worden op kwalificatiedossier, keuzedeel of moderne vreemde taal.

Opslaan
Tussentijds opslaan als alles nog niet compleet is ingevuld is ook mogelijk gemaakt.

Gezocht: leden ontwikkelgroep Reizen & Recreatie ​Terugkoppeling werksessies Praktijkbeoordelen
Veelgestelde vragen

"Sinds de oprichting in 2008 hebben ontwikkelaars, vaststellers, docenten en adviseurs uit de branches honderden examenproducten ontwikkeld. Die zijn natuurlijk beroepscontextgericht, maar ze zijn er ook voor moderne talen. Ze worden door meer dan 42.000 studenten gebruikt.
Examenwerk levert producten die duurzaam en betrouwbaar zijn, met een focus op de ontwikkeling naar duurzame ICT-oplossingen en innovaties. Denk aan moderne manieren van beoordelen, zoals Praktijkleren.nl en één plek voor al onze examens waarin u de life cycle van een instrument kan volgen; van ontwerp tot vaststelling, Examenkluis."

Marc Schoorel
- Marc Schoorel
Directeur mbo-College Dienstverlening en tevens bestuurslid Examenwerk
MBO Rijnland