Uitgelicht kwaliteitshandboek - Vaststellingsprocedure

Uitgelicht kwaliteitshandboek - Vaststellingsprocedure

Examenwerk heeft een Kwaliteitshandboek examinering. Dit handboek is beschikbaar via de Examenkluis. Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Vaststellen.  

Examenwerk kent de volgende vaststellingscommissies:

 • Vaststellingscommissie reizen en recreatie
 • Vaststellingscommissie luchtvaart
 • Vaststellingscommissie horeca
 • Vaststellingscommissie brood en banket
 • Vaststellingscommissie facilitaire dienstverlening 

Per jaar worden vier vaststellingscommissies gepland, indien nodig wordt hiervan afgeweken.

De vaststellingscommissie (VC) controleert of de exameninstrumenten voldoen aan de producteisen van de norm valide instrumenten. Zij gebruikt daarbij gestandaardiseerde vaststellingsformulieren. Nieuw ontwikkelde exameninstrumenten worden altijd aan de VC aangeboden. Wanneer een instrument na vaststelling inhoudelijk is aangepast – naar aanleiding van een behoefte uit de scholen, itemanalyse of herziening in het kwalificatiedossier – wordt het instrument opnieuw beoordeeld door de VC. Een exameninstrument wordt dan vastgesteld op basis van de aangevraagde en doorgevoerde wijzigingen. Indien de VC buiten de voorgelegde wijzigingen verbeterpunten signaleert; geeft de VC de ontwikkelgroep het advies mee om op basis van de bevindingen van de VC een volgende aanpassing voor te bereiden.

Alleen tekstuele wijzigingen worden niet opnieuw aan de VC aangeboden. Nadat exameninstrumenten zijn vastgesteld worden ze opgenomen in de Examenkluis en Praktijkbeoordelen. Voor theorie-examens geldt dat deze worden opgenomen in Remindo.

Hieronder staan de 7 stappen van het vaststellingsproces van Examenwerk:

 1. Aanbieden exameninstrument aan VC
 2. Beoordelen exameninstrumenten
 3. Vaststelling exameninstrumenten
 4. Verwerken opmerkingen
 5. Vaststelling ronde 2, 3 enz.
 6. Controle op lay-out en archiveren van examens
 7. Publiceren
Examenbank beschikbaar per 1 augustus! Servicedocument examinering in coronatijd
Veelgestelde vragen

"Sinds de oprichting in 2008 hebben ontwikkelaars, vaststellers, docenten en adviseurs uit de branches honderden examenproducten ontwikkeld. Die zijn natuurlijk beroepscontextgericht, maar ze zijn er ook voor moderne talen. Ze worden door meer dan 42.000 studenten gebruikt.
Examenwerk levert producten die duurzaam en betrouwbaar zijn, met een focus op de ontwikkeling naar duurzame ICT-oplossingen en innovaties. Denk aan moderne manieren van beoordelen, zoals Praktijkleren.nl en één plek voor al onze examens waarin u de life cycle van een instrument kan volgen; van ontwerp tot vaststelling, Examenkluis."

Marc Schoorel
- Marc Schoorel
Directeur mbo-College Dienstverlening en tevens bestuurslid Examenwerk
MBO Rijnland