​ Uitgelicht kwaliteitshandboek – Vaststellen

​ Uitgelicht kwaliteitshandboek – Vaststellen

Examenwerk heeft een Kwaliteitshandboek examinering. In iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Vaststellen.
 
Het doel van vaststellen is om te waarborgen dat alleen valide examens worden ingezet voor de examinering. Dat doen we met een gestructureerd en gestandaardiseerd proces. Nieuw ontwikkelde exameninstrumenten worden altijd aan de vaststellingscommissie aangeboden. Wanneer een (al eerder) vastgesteld exameninstrument inhoudelijk is aangepast, wordt dit opnieuw beoordeeld door de vaststellingscommissie. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er aanpassingen gedaan zijn naar aanleiding van bevindingen of behoeften van scholen, itemanalyses of een herziening in het kwalificatiedossier. Een exameninstrument wordt dan vastgesteld op basis van de aangevraagde en doorgevoerde wijzigingen. Als er alleen tekstuele wijzigingen zijn, dan worden deze niet opnieuw aan de vaststellingscommissie aangeboden. Exameninstrumenten die zijn vastgesteld worden opgenomen in de Examenkluis en in Praktijkbeoordelen. Theorie-examens worden opgenomen in Remindo.

Nieuwe filteropties taalexamens in Examenbank binnenkort beschikbaar Introductiebijeenkomst geïntegreerde taalexamens (taalvariant 2)
Veelgestelde vragen

"Sinds de oprichting in 2008 hebben ontwikkelaars, vaststellers, docenten en adviseurs uit de branches honderden examenproducten ontwikkeld. Die zijn natuurlijk beroepscontextgericht, maar ze zijn er ook voor moderne talen. Ze worden door meer dan 42.000 studenten gebruikt.
Examenwerk levert producten die duurzaam en betrouwbaar zijn, met een focus op de ontwikkeling naar duurzame ICT-oplossingen en innovaties. Denk aan moderne manieren van beoordelen, zoals Praktijkleren.nl en één plek voor al onze examens waarin u de life cycle van een instrument kan volgen; van ontwerp tot vaststelling, Examenkluis."

Marc Schoorel
- Marc Schoorel
Directeur mbo-College Dienstverlening en tevens bestuurslid Examenwerk
MBO Rijnland