​ Uitgelicht kwaliteitshandboek – Vaststellen

​ Uitgelicht kwaliteitshandboek – Vaststellen

Examenwerk heeft een Kwaliteitshandboek examinering. In iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Vaststellen.
 
Het doel van vaststellen is om te waarborgen dat alleen valide examens worden ingezet voor de examinering. Dat doen we met een gestructureerd en gestandaardiseerd proces. Nieuw ontwikkelde exameninstrumenten worden altijd aan de vaststellingscommissie aangeboden. Wanneer een (al eerder) vastgesteld exameninstrument inhoudelijk is aangepast, wordt dit opnieuw beoordeeld door de vaststellingscommissie. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er aanpassingen gedaan zijn naar aanleiding van bevindingen of behoeften van scholen, itemanalyses of een herziening in het kwalificatiedossier. Een exameninstrument wordt dan vastgesteld op basis van de aangevraagde en doorgevoerde wijzigingen. Als er alleen tekstuele wijzigingen zijn, dan worden deze niet opnieuw aan de vaststellingscommissie aangeboden. Exameninstrumenten die zijn vastgesteld worden opgenomen in de Examenkluis en in Praktijkbeoordelen. Theorie-examens worden opgenomen in Remindo.

Nieuwe filteropties taalexamens in Examenbank binnenkort beschikbaar Introductiebijeenkomst geïntegreerde taalexamens (taalvariant 2)
Veelgestelde vragen

"Wat Examenwerk voor mij bijzonder maakt? Examenwerk is ooit gestart vanuit de ambitie om regie te nemen. In eerste instantie op de kwaliteit van examens in vier sectoren van service en dienstverlening, food en hospitality. Horeca, Toerisme, Facilitaire Dienstverlening en Brood en Banket. Onze kracht; de paritaire organisatie waarin werkgevers en medewerkers uit het MBO elkaar uitdagen om de beste kwaliteit te leveren."

Marc Schoorel
- Marc Schoorel
Directeur mbo-College Dienstverlening en tevens bestuurslid Examenwerk
MBO Rijnland