Uitgelicht kwaliteitshandboek - Distribueren

Uitgelicht kwaliteitshandboek - Distribueren

De afgelopen periode is het Kwaliteitshandboek examinering van Examenwerk herzien. Dit handboek kan worden opgevraagd via de Helpdesk. Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Distribueren. De distributie van examen- en ontwikkelingsgerichte instrumenten wordt verzorgd door Examenwerk. De distributie vindt plaats op verschillende manieren en met behulp van verschillende applicaties, te weten: 

  • Examenkluis
  • Praktijkbeoordelen
  • TeleToets (dit wordt straks Remindo)

Examenkluis
Het beschikbaar stellen van examens houdt in dat ze geplaatst worden in de Examenkluis. Gebruikers worden op de hoogte gesteld via het productoverzicht wanneer, welk product vastgesteld en te downloaden is. In de Examenkluis kunnen deelnemende scholen alle beoordelings- en exameninstrumenten downloaden als pdf of beveiligd invulbaar Word-document.

Praktijkbeoordelen
Met Praktijkbeoordelen kun je studenten meten, beoordelen en examineren in praktijk- en examensituaties. Zowel ontwikkelingsgericht als kwalificerend, zowel in de beroepspraktijkvorming als op school.
In het ontwikkelingsgerichte deel wordt de voortgang van de student bijgehouden tijdens zijn stageperiode. Praktijkbeoordelen.nl rapporteert hoever de student is in zijn ontwikkeling en hoe de praktijkopleider hem gedurende de stage beoordeelt. 
Met het kwalificerende deel worden examens afgenomen, zowel in het leerbedrijf als op school.

TeleToets
De theorie-examens en taalexamens worden door Examenwerk klaargezet en aangeboden in TeleToets (straks Remindo). Er is bewust gekozen voor digitale afname in verband met de veiligheid van de items en de mogelijkheid om resultaten te analyseren.

Terugkoppeling informatiesessies Taal Proefles Wijnkennis 2 K0188
Veelgestelde vragen

"Sinds de oprichting in 2008 hebben ontwikkelaars, vaststellers, docenten en adviseurs uit de branches honderden examenproducten ontwikkeld. Die zijn natuurlijk beroepscontextgericht, maar ze zijn er ook voor moderne talen. Ze worden door meer dan 42.000 studenten gebruikt.
Examenwerk levert producten die duurzaam en betrouwbaar zijn, met een focus op de ontwikkeling naar duurzame ICT-oplossingen en innovaties. Denk aan moderne manieren van beoordelen, zoals Praktijkleren.nl en één plek voor al onze examens waarin u de life cycle van een instrument kan volgen; van ontwerp tot vaststelling, Examenkluis."

Marc Schoorel
- Marc Schoorel
Directeur mbo-College Dienstverlening en tevens bestuurslid Examenwerk
MBO Rijnland