Uitgelicht kwaliteitshandboek - Distribueren

Uitgelicht kwaliteitshandboek - Distribueren

Examenwerk heeft een Kwaliteitshandboek examinering. In iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Distribueren, namelijk het inzageproces van theorietoetsen. Dit inzageproces is, zoals bekend, afgelopen najaar gewijzigd.

 

Remindo is voor Examenwerk het digitale afnamesysteem voor theorie-examens en de receptieve taalexamens. De examens worden door Examenwerk klaargezet en aangeboden in Remindo. Het vernieuwde proces van inzage ziet er daarbij als volgt uit: 


Inzage vooraf
Examenwerk biedt de toetscoördinator van de scholen de gelegenheid om de theorie-examens binnen Remindo vooraf te beoordelen en/of vast te stellen. De toetscoördinator kan het theorie-examen vooraf inzien en worden hierbij de vragen met antwoordmogelijkheden getoond. De juiste antwoorden worden bij een inzage vooraf niet getoond.


Inzage achteraf

Studenten hebben conform de OER van de school recht op inzage in het gemaakte examen. De student krijgt hierbij alleen de onjuist beantwoorde vragen te zien, met de daarbij de antwoordmogelijkheden en het juiste antwoord. De scholen kunnen een inzage achteraf, van examens afgenomen via Remindo, aanvragen via de helpdesk van Examenwerk. Wil je weten hoe je dat precies doet en welke informatie daarvoor nodig is? Dat is te vinden in de geüpdatete versie van het kwaliteitshandboek. Deze kun je aanvragen via de helpdesk ([email protected]). We sturen deze graag toe!

Instructiefilmpje 'Hoe vind ik snel en gemakkelijk de juiste documenten in Examenbank' beschikbaar Servicedocument examinering in coronatijd
Veelgestelde vragen
-