Uitgelicht kwaliteitshandboek - Distribueren

Uitgelicht kwaliteitshandboek - Distribueren

Examenwerk heeft een Kwaliteitshandboek examinering. In iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Distribueren, namelijk het inzageproces van theorietoetsen. Dit inzageproces is, zoals bekend, afgelopen najaar gewijzigd.

 

Remindo is voor Examenwerk het digitale afnamesysteem voor theorie-examens en de receptieve taalexamens. De examens worden door Examenwerk klaargezet en aangeboden in Remindo. Het vernieuwde proces van inzage ziet er daarbij als volgt uit: 


Inzage vooraf
Examenwerk biedt de toetscoördinator van de scholen de gelegenheid om de theorie-examens binnen Remindo vooraf te beoordelen en/of vast te stellen. De toetscoördinator kan het theorie-examen vooraf inzien en worden hierbij de vragen met antwoordmogelijkheden getoond. De juiste antwoorden worden bij een inzage vooraf niet getoond.


Inzage achteraf

Studenten hebben conform de OER van de school recht op inzage in het gemaakte examen. De student krijgt hierbij alleen de onjuist beantwoorde vragen te zien, met de daarbij de antwoordmogelijkheden en het juiste antwoord. De scholen kunnen een inzage achteraf, van examens afgenomen via Remindo, aanvragen via de helpdesk van Examenwerk. Wil je weten hoe je dat precies doet en welke informatie daarvoor nodig is? Dat is te vinden in de geüpdatete versie van het kwaliteitshandboek. Deze kun je aanvragen via de helpdesk ([email protected]). We sturen deze graag toe!

Instructiefilmpje 'Hoe vind ik snel en gemakkelijk de juiste documenten in Examenbank' beschikbaar Terugkoppeling vergadering Examenadviescommissie 4 april 2023
Veelgestelde vragen

"In samenwerking met de professionals van Examenwerk is het bestuur voortdurend op zoek naar verbetering van de examens. Daar wordt fors in geïnvesteerd, zowel op de inhoud als op het proces. Zonder aan kwaliteit in te boeten, willen we examinering voor het onderwijs zo eenvoudig mogelijk maken én hanteerbaar voor het bedrijfsleven. Examenwerk is een hygiënefactor: dat is gewoon goed, daar hoef je niet over na te denken."

Drs. Bertie Redeker
- Drs. Bertie Redeker
Paritair Manager, tevens bestuurslid en penningmeester Examenwerk
Stichting OCC