Productoverzichten Cohort 2021 – 2022

Productoverzichten herziene dossiers Cohort 2021 - 2022

Productoverzichten MVT Cohort 2021 - 2022 Productieve vaardigheden: Schrijven, Spreken, Gesprekken voeren (laatste versie)

Let op! De taalexamens variant 1 worden niet meer onderhouden en elk schooljaar meegenomen ter publicatie. Het laatste en meest recente cohort is Cohort 2021-2022. Te vinden in de Examenbank.