Snel aan de slag met TeleToets

Voordat je kunt starten met de lees- en luisterexamens en de theoriestoetsen, is het van belang dat vooraf eerst een aantal zaken geregeld is. Van belang is dat je tijdig begint met de voorbereidingen voor het gebruik van TeleToets, zodat de afname van toetsen en examens vlekkeloos kan verlopen.
Via onderstaande links informeren we je welke acties vooraf nodig zijn om goed van start te kunnen gaan met TeleToets.

Aanstellen Projectleider

Een belangrijke stap in het proces is wat Examenwerk noemt, het aanstellen van ‘de projectleider TeleToets’ bij op jouw school. Om echt met TeleToets te kunnen starten, is het belangrijk dat de projectleider eerst een aantal voorbereidingen heeft getroffen.
In onderstaande linkjes zie je welke acties van de projectleider gevraagd worden voor een goede implementatie en om aan de slag te kunnen gaan met het toetsafnamesysteem:

Wanneer de projectleider zijn voorbereidende acties heeft gerealiseerd, kan het toetssysteem beschikbaar komen voor gebruikers.

Aanvragen account

Om op jouw school te kunnen werken met het toetsafnamesysteem is het belangrijk dat je bij ons bekend bent. Je hebt daarvoor een account nodig. Dit account kun je aanvragen door het ‘Aanvraagformulier account toetssysteem’ in te vullen en de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en deze mee te sturen met jouw aanvraag.
Nadat je het formulier hebt ingevuld en de geheimhoudingsverklaring hebt getekend, is het belangrijk dat het formulier vervolgens voor akkoord wordt ondertekend door jouw leidinggevende (opleidingsmanager) binnen het ROC.
Examenwerk controleert jouw aanvraag hierop.
Per gebruiker van TeleToets moet een apart formulier worden ingevuld. Vervolgens kun je het volledig ingevulde formulier ingescand, per e-mail, versturen naar [email protected].

Wanneer Examenwerk al jouw gegevens heeft ontvangen, kan een account worden aangemaakt. Je ontvangt van ons daarna verdere informatie om met TeleToets aan de slag te kunnen gaan.
Bekijk hier alvast de ‘Handleiding Toetssysteem’ voor een eerste indruk.

Je kunt ook een tweetal instructiefilmpjes TeleToets bekijken voor het inschrijven van groepen en voor het inschrijven van losse kandidaten.

Let op: de instructiefilmpjes hebben de Stem-examens als voorbeeld; de werking voor Examenwerk is echter exact hetzelfde.

Jouw aanvraag in behandeling

Wanneer de projectleider van jouw school bekend is bij Examenwerk en deze de eerder genoemde voorbereidingen heeft getroffen, kan jouw aanvraag voor een account in behandeling worden genomen.
Mocht de projectleider nog niet bekend zijn bij Examenwerk en zijn de voorbereidingen nog niet getroffen, dan heeft het nog geen zin een account voor je aan te maken. Je kunt jouw wachtwoord dan immers niet wijzigen binnen de gestelde termijn (24 uur). In dat geval kun je jouw account wel aanvragen, maar dan verzoeken wij je de volgende gegevens van de projectleider mee te sturen met jouw aanvraag:
– Naam;
– E-mailadres en
– Telefoonnummer.

Wachtwoord wijzigen binnen 24 uur

Nadat je van ons jouw accountgegevens hebt ontvangen om in te kunnen loggen, is het belangrijk dat je jouw wachtwoord binnen 24 uur wijzigt. Je kunt jouw wachtwoord uitsluitend wijzigen als jouw projectleider het toetssysteem beschikbaar heeft gesteld voor gebruikers.
Aangezien je, nadat je bent ingelogd, beperkte tijd hebt om je wachtwoord te wijzigen, is het is raadzaam om vooraf de actuele status van het systeem op dit punt na te vragen bij jouw projectleider.

Toekennen rollen gebruik TeleToets

Voor een goed gebruik van TeleToets is belangrijk dat de school voldoet aan de systeemeisen en dat de juiste rollen worden toegekend (wie doet wat?). Examenwerk kan daarin desgewenst ondersteunen, zowel bij implementatie, als bij het begeleiden van gebruikers. Wij bespreken dat graag met jou. Neem daarvoor contact op met [email protected]. Bovendien organiseren wij met regelmaat gebruikersbijeenkomsten. Een ideale gelegenheid om samen met jouw collega’s uit het vak je ervaringen te delen en van elkaar te leren. Uiteraard is voorzien in een Helpdesk, waar je na implementatie met al jouw vragen terecht kunt. Zij helpen je graag verder op weg mocht dat nodig zijn.