Jaarlijkse Bijdrage Examenwerk aangepast

Nieuwsbericht

Jaarlijkse Bijdrage Examenwerk aangepast

21 maart 2016

Examenwerk voert vanaf dit kalenderjaar twee belangrijke wijzigingen door in de jaarlijkse bijdrage:

  1. De bijdrage per leerling is vanaf 2016 voor alle sectoren gelijk:
    Vanaf 2016 betalen alle deelnemende scholen hetzelfde bedrag per leerling per jaar, ongeacht de sector waarvoor men deelneemt. Daarmee komt Examenwerk tegemoet aan een lang gekoesterde wens van een groot deel van de deelnemende scholen.
  2. De bijdrage is gesplitst in twee aparte delen:
    •  een deel voor kwalificerende instrumenten van € 15,50 per leerling per jaar (factuur per 1 april)
    • een deel voor ontwikkelingsgerichte instrumenten van € 20,00 per leerling per jaar (factuur per 1 september).

Deelnemende scholen kunnen zelf bepalen om (een deel van) de kosten voor de ontwikkelingsgerichte instrumenten op de boekenlijst van de leerling te plaatsen. De ontwikkelingsgerichte instrumenten die Examenwerk biedt zijn: Digitaal Beoordelen voor de bpv (digitaal handboek bpv), ontwikkelingsgerichte kennistoetsen, ontwikkelingsgerichte praktijkmappen en Comscans. Deze wijziging betekent overigens niet dat er een gesplitst lidmaatschap mogelijk is. De bijdragen per leerling zijn gebaseerd op de totale jaarbegroting van Examenwerk met als uitgangspunt dat alle kosten verdeeld worden over alle deelnemende scholen. Vanuit deze collectiviteitsgedachte blijven de kosten voor elke school relatief laag.