Pilotproject geïntegreerd taalexamineren

Nieuwsbericht

Pilotproject geïntegreerd taalexamineren

4 juni 2018

Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we ons eerst weer gebogen over het beoordelingsformulier. We ontwikkelen een universeel formulier dat bruikbaar is voor alle kwalificaties en ERK-niveaus. Daarbij gaan we uit van een combinatie van holistisch en analytisch beoordelen. Dit vermindert de beoordelingslast en zorgt ervoor dat een kandidaat beoordeeld wordt op zijn beheersing van de taal in de beroepspraktijk en niet de beheersing van een aparte deelvaardigheid. Voor de examenopdrachten gaan we uit van de resultaatbeschrijving in het dossier. Van daaruit formuleren we communicatie-gerelateerde handelingen die zullen dienen als basis voor de opdracht. Hierdoor is de taalproductie sterk verbonden met de beroepspraktijk. Vervolgens ontwikkelen we een aantal situatievarianten waarin die taalproductie uitgelokt wordt. Hierdoor hebben we meteen meerdere versies van de examenopdracht. Zodra de conceptversies af zijn, leggen we deze voor aan onze collega’s en taaldeskundigen. Een volgende stap is het doen van try-outs voor de ontwikkelde examens.